پنجشنبه 5 خرداد 1384

همه رجال رئیس جمهور!


هر هفته پنجشنبه و جمعه نوشته طنز هفتگی ابراهیم نبوی را می توانید در بی بی سی آنلاین بخوانید.

آیا قانون انتخابات باید اصلاح شود؟
بسیاری از آگاهان معتقدند قانون انتخابات باید بطور بنیادین اصلاح شود، چرا که انتخاب شش نفر از میان 1014 نفر نامزد انتخابات برای شورای نگهبان بسیار وقت گیر است و هزینه فراوانی دارد، آنان پیشنهاد می کنند که از این به بعد وزارت کشور باید انتخابات را با نامزدی 1014 نفر برگزار کند و مردم بجای یک رئیس جمهور شش نفر را برای تعیین صلاحیت انتخاب کنند و بعد شورای نگهبان یکی از آن شش نفر یا کسی دیگر را که رئیس جمهور مناسبی باشد از میان اعضای خود شورا یا اعضای شوراهای دیگر یا نگهبانانی که به این شورا اعتقاد دارند انتخاب کند. اکنون سووال این است: آیا قانون انتخابات به این صورت بنیادین بزودی اصلاح خواهد شد؟

رد صلاحیت 1006 نفر از 1014 نامزد انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در هفته گذشته، سوال مهمی را مطرح کرد. از کجا معلوم می شود که یک نفر صلاحیت ریاست جمهوری دارد و از کجا معلوم می شود که صلاحیت ندارد؟

برای پاسخ دادن به این سوال بسیاری از صاحب نظران و آگاهان نظرات شان را روی هم گذاشتند، اما صاحب نظران و آگاهان برای فهمیدن دلیل رد صلاحیت ها چون از عقل شان استفاده کرده بودند، به هیچ نتیجه مشخص و روشن و حتی به نتیجه مبهمی هم نرسیدند، به همین دلیل گروهی از پیش بین ها و کارشناسان ارتباط با ارواح به این سووال پاسخ دادند: چگونه شورای نگهبان می فهمد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت ندارند؟

برای اینکه متوجه شوید شورای نگهبان چگونه می فهمد که یک نامزد انتخابات صلاحیت ندارد، نوشته این هفته ابراهیم نبوی( منظورم خودم است) را با عنوان همه رجال رئیس جمهور در وب سایت بی بی سی بخوانید.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23254

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همه رجال رئیس جمهور!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008