سه شنبه 24 خرداد 1384

عمو قالیباف؟ بعله!


تا چند ساعت دیگر آخرین نطق پیش از دستور ستاره شهیر شرق را از همین جا می خوانید و می شنوید

این ترانه کودکانه قدیمی تازه بازسازی شده را دهها نفر همزمان برای من فرستادند، نمی دانم شاعرش کیست، ولی شعرش خوب است و به موقع است.

عمو قالیباف؟ بعله!
قالی منو بافتی؟ بعله!
مردم رو دست انداختی؟ بعله!
معرکه راه انداختی؟ بعله!
چاخان به هم بافتی؟ بعله!
انقلاب اومده
چی چی آورده؟
تریاک و حشیش
با صدای چی؟
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا

مطالب ديگر:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24469

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عمو قالیباف؟ بعله!' لينک داده اند.

poker
You are invited to check some relevant information in the field of rules of poker texas holdem tournament
poker
June 22, 2005 11:37 PM

poker
You are invited to check some relevant information in the field of rules of poker texas holdem tournament
poker
June 22, 2005 11:38 PM

Copyright: gooya.com 2008