دوشنبه 30 خرداد 1384

گفتگوی تلفنی ابراهیم نبوی و احمدی نژاد


مشروح مذاکرات تلفنی مرا با آقای محمود احمدی نژاد تا ساعاتی دیگر در همین جا می خوانید.

ساعاتی قبل محمود احمدی نژاد نامزد خوش تیپ ریاست جمهوری اسلامی و نسیم تحقق دولت اسلامی و شهردار تهران، با موبایل من تماس گرفت و گفت که آدرس مرا در بروکسل می داند و در مورد منابع مالی آمریکایی و اسرائیلی که من از آنها پول می گیرم، مواردی را به من اعلام کرد. گفتگوی من با آقای احمدی نژاد با درازا کشید و ما علیرغم اختلاف نظرمان با هم به تفاهماتی رسیدیم.

احمدی نژاد ساعاتی قبل نیز در تهران همین موضوع را اعلام کرد و گفت: مدتی است شبکه وسیعی در بیرون مرزها که کاملا برای من شناخته شده و شماره های موبایل های شان را گرفته ام و با آنها صحبت کرده ام و آدرس های شان را می دانم، این افراد برای تخریب من فعال شده اند.

با توجه به اهمیت این گفتگو تا چند ساعت دیگر مشروح مذاکرات من با آقای احمدی نژاد در همین جا گذاشته می شود.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24897

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوی تلفنی ابراهیم نبوی و احمدی نژاد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008