پنجشنبه 2 تیر 1384

ماراتون تا فردا عصر


فردا رای دادن را فراموش نکنید.


مسابقه « یک ملت، یک نکبت» تمام است. در پی دعوت از مردم برای فرستادن مطالب و اشعار و تصاویر بیش از 300 کاریکاتورو تصویر ساخته شده برایم ای میل شد و بیش از چهارصد متن و شعر طنز برایم رسید. وقتی این نوشته ها ارزیابی می کنم، با واکنش ملتی مواجه می شوم که بشدت از احمدی نژاد وحشت دارند و از آمدنش چنان احساس تحقیر می کنند که این تحقیر به این اشعار تبدیل می شود، بی شباهت نیست به شعارهای روزهایی که انقلاب داشت از گروههای ده هزارنفری تبدیل به گروههای یک میلیون نفری می شد و شعارها شده بود: بختیار نوکر بی اختیار .... در هر حال هرچه فکر کردم با هیچ معیاری نمی توانم این نوشته ها و طنزها را روی اینترنت بگذارم.


عمق کینه و نفرت مردم از فاشیسم و تعصب مذهبی چنان است که بروز آن روی صفحه اینترنت جز به دشنامی شبیه نیست. هرچه فکر می کنم این دشنام ها را نمی توانم روی اینترنت گذاشت، چه بسا که اگر نوشته های قبلی هم به همین شدت و حدت بود، آنها را هم برمی داشتم.

از همه دوستانی که این نوشته ها و مطالب و تصاویر را برایم فرستادند ممنونم و عذر می خواهم. هر چه فکر می کنم می بینم بیان این دشنام ها شاید به چهره و رفتار و اندیشه احمدی نژاد بیاید، اما برازنده ما نیست. اگر چه برای گندزدائی از این اوضاع خود آدم هم کثیف می شود.
بنابراین از همین حالا گزیده ای بسیار سانسورشده تر از نوشته ها و عکس ها را خواهم گذاشت، خود نیز بسیار مطلب جدی و طنز دارم که از ساعتی دیگر تا فردا شب آنها را می خوانید.
بنا براین مسابقه تمام است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25072

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ماراتون تا فردا عصر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008