سه شنبه 11 مرداد 1384

ترور قاضی مقدس احمدی را محکوم می کنم


من به عنوان یکی از کسانی که توسط قاضی مقدس محاکمه شده و آزار دیده ام، اقدام تروریستی علیه او را محکوم می کنم و ضمن تسلیت به خانواده ایشان، آرزوی جهانی عاری از خشونت را دارم.

چنانچه پیش از این نوشته ام، در سال 1379 به دلیل اهانت به رهبری توسط مرحوم حسن مقدس احمدی به دادگاه انقلاب احضار شدم و طی جلسات متعددی توسط وی بازجویی و محاکمه شدم، علیرغم برخوردهای تند او با متهمان بسیاری که به جرایم مختلف از جمله مواد مخدر و جرایم دیگر هرکدام در چند دقیقه محاکمه می شدند و با خشونت از اطاق بیرون انداخته می شدند و علیرغم برخوردهای نادرست او با پرونده خودم که به خاطر آن زندانی هم شده ام، معتقدم رفتار امروز تروریست یا تروریست ها، هر که می خواهند باشند و به هر قصدی این کار را کرده باشند، رفتاری زشت و غیرانسانی است.

هرگز ترور و کشتن دیگران، به هیچ دلیل و بهانه ای، قابل توجیه نیست. من نمی دانم که ترور قاضی احمدی آیا حاصل تسویه حساب شخصی یکی از قربانیان دادگاه وی بوده، یا به قصد سیاسی صورت گرفته است، در هر حال انگیزه تروریست ها هیچ تفاوتی در ماهیت زشت و نفرت انگیز حرکات خشونت آمیز نمی دهد.

از میان بردن هر کسی، هر چند که معتقد باشیم که ظلم کرده است و حتی جنایت کرده است، توجیه کننده زشتی رفتار تروریستی نیست. کسانی که چنین رفتار غیرانسانی را مرتکب شده اند باید بدانند که تاریخ سرنوشتی جز سیاهی و نفرت برای تروریسم سراغ ندارد. من به عنوان یکی از کسانی که توسط قاضی مقدس محاکمه شده و آزار دیده ام، اقدام تروریستی علیه او را محکوم می کنم و ضمن تسلیت به خانواده ایشان، آرزوی جهانی عاری از خشونت را دارم.
سیدابراهیم نبوی
11 مرداد 1384

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25944

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ترور قاضی مقدس احمدی را محکوم می کنم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008