سه شنبه 1 شهریور 1384

ده تفاوت بین دو کابینه


کابینه رجایی یک تراژدی بود، اما کابینه احمدی نژاد کمدی همان تراژدی است.

با توجه به اینکه کشف تفاوت کابینه های مختلف از اهم مسائل است و هر انسانی باید تلاش کند که تفاوت ها و شباهت های کابینه رجایی و احمدی نژاد را بفهمد، لذا مکشوفات زیر را به عرض می رسانیم:
1) کابینه رجایی در شرایطی که بحران بود روی کار آمد، اما کابینه احمدی نژاد وقتی روی کار آمد تازه بحران آغاز شد.
2) وقتی کابینه رجایی روی کار آمد همه طرفداران آیت الله خمینی از او حمایت کردند، اما وقتی کابینه احمدی نژاد سرکار آمد همه طرفداران آیت الله خمینی از آن فاصله گرفتند.
3) اعضای کابینه رجایی چون خانه شان در جنوب شهر بود در همانجا زندگی می کردند، اما اعضای کابینه احمدی نژاد قرار است خانه های شمال شهرشان را اجاره بدهند به مستکبران بعد بروند در جنوب شهر از مستضعفان خانه اجاره کنند.

4) اعضای کابینه رجایی چون دو سال از انقلاب می گذشت یک سال سابقه مدیریت داشتند، اعضای کابینه احمدی نژاد چون 27 سال از انقلاب گذشته است، دو سال سابقه مدیریت دارند.
5) کابینه رجایی برای حفظ کشور از نابودی در شرایط جنگی کار می کرد، اما کابینه احمدی نژاد تشکیل شده است تا شرایط جنگی بوجود بیاید و مملکت نابود شود.
6) اکثر اعضای کابینه رجایی از خارج آمده بودند تا بعد از انقلاب به کشور خودشان خدمت کنند، اما اعضای کابینه احمدی نژاد وقتی روی کار بیایند باعث می شوند تا عده ای به خارج بروند تا به کشورهای دیگر خدمت کنند.
7) اکثر اعضای کابینه رجایی کسانی بودند که بعدا قربانی خشونت شدند، اما اکثر اعضای کابینه رجایی کسانی هستند که قبلا کسان دیگر را قربانی خشونت می کردند.
8) رجایی وقتی به نیویورک رفت پای شکنجه شده اش را به نمایندگان موجود در سازمان ملل نشان داد، احمدی نژاد وقتی به نیویورک برود قرار است حداد عادل را به نمایندگان موجود در سازمان ملل نشان بدهد.
9) کابینه رجایی وقتی سرکار آمد تلاش کرد فضای مناظره را برای مخالفان غیر مسلح خودش بوجود بیاورد، اما کابینه احمدی نژاد تلاش می کند تا کسانی را که قصد مناظره دارند کاری کند که تبدیل به دشمن بشوند که بعدا بتواند با آنها درگیر بشود.
10) وقتی کابینه رجایی تشکیل شد دولتهای جهان با ایران قطع رابطه کرده بودند، در حالی که کابینه احمدی نژاد تازه وقتی سرکار آمد دولتهای جهان تصمیم گرفتند با آن قطع رابطه کنند.
نتیجه گیری اخلاقی: کابینه رجایی یک تراژدی بود، اما کابینه احمدی نژاد کمدی همان تراژدی است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25994

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ده تفاوت بین دو کابینه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008