چهارشنبه 5 بهمن 1384

راپورت های بی بی سی، سیدابراهیم نبوی


در گذشته مطالبی می نوشتم با عنوان راپورت. این راپورت ها گزارشاتی بود از آنچه گذشته بود و ادبیات این نوشته ها از نثر قاجار می آمد که به دلایل تاریخی و ادبی و اجتماعی من این نثر را دوست...

در گذشته مطالبی می نوشتم با عنوان راپورت. این راپورت ها گزارشاتی بود از آنچه گذشته بود و ادبیات این نوشته ها از نثر قاجار می آمد که به دلایل تاریخی و ادبی و اجتماعی من این نثر را دوست دارم. نثر راپورت نویسی دوره قاجار که در آثاری مانند روزنامه اعتمادالسلطنه آمده است، زبانی مناسب برای طنز و شوخی در زمان ما نیز هست. من بارها از این نثر در طنز استفاده کرده ام و الآن هم چند هفته ای است که در بی بی سی با همین زبان طنز می نویسم. البته در بی بی سی تلاش کرده ام تا زبان تاریخی را کمی ساده تر کنم، چرا که خوانندگان ایتنرنتی بخصوص کسانی که بیرون ایران زندگی می کنند، فارسی را براحتی نمی توانند بخوانند، چه رسد به اینکه از واژه های کهنه و مغلق نیز در آن استفاده شود.

مثلا در راپورت های روزانه می توان در مورد آنچه در گفته های احمدی نژاد در مورد انتقال یهودیان از اسرائیل به اروپا آمده بود، چنین نوشت.

ذکر احوال عادولف هیتلر از اهالی جرمانی
فی الحال در بلاد مختلفه مملکت هیچکس بقاعده عادولف هیتلر از عساگر و مومنین جرمانی محبوبیت نداشته و میرزا منورالدوله رئیس الوزرا یوما و لیل از آقای بزرگ تعریف کرده و ذکر محاسن وی را می نماید و حتی قرار شده که هر کس از مسلمین بر بازوی خودش اسم عادولف هیتلر را خالکوبی نموده و هر وقت اسمش آمد صلوات بفرستند. میرزا حداد خان وکیل السلطان رئیس پارلمنت یک کمیسیون تاسیس کرده تا تحقیقات نموده و ببینند آقای بزرگ در ایام محاربه چه کرده است. یک نفر از علمای علم الرجال اعلان کرد این عادولف از اهالی جرمان در اصل اسمش سیدعبدالله از اهالی کرمان بوده که مثل سائر اهالی کرمان بسیار باهنر بوده و از فرط غیرت در عنفوان جوانی به جرمان رفته و در آنجا علیه دولت قیصر جرمانی و پروس یاغی شده و یهود را که از معاندین بوده به قتل رسانده. راپورتچی ها راپورت نمودند که در سفر به بلوچستان و سیستان کرور کرور ملت به استقبال منورالدوله رئیس الوزراء آمده و آقا هم یک نطق غرائی از بابت هیتلر و یهود و بنی اسرائیل ایراد نموده و چند نفر از شعف و شادی به مریضخانه رفتند. گویا منورالدوله به دولتین اتازونی و جرمانی و کانادا و پروس و سائر کفار دستور داده که از اراضی خود به یهود بدهند تا اینها را از اسرائیل به یوروپ و اتازونی منتقل نمایند و قرار است هر وقت اراضی را به آنها دادند، مسلمین هجمه کرده و آن اراضی را از آنها مصادره نمایند بعون الله تعالی.

یا مثلا در مورد شنود تلفنی بوش در ایالات متحده آمریکا می توان چنین راپورت نوشت.
يک فقره شعر از بابت جرج بوش تگزاسی
يک نفر راپورتچی به اسم نيکولاس خان مشهدی که از اتباع مملکت محروسه ايران بوده و بقاعده بيست سال است مهاجرت کلی به اتازونی نموده و در بلاد کبيره لس آنجليس از توابع صانفرانسيسکو منزل شخصی دارد، راپورت نوشته که يکی از جرايد نيويورک اسرار جرج بوش تگزاسی صدراعظم اتازونی را افشا نموده، فی الحال چند روز است که داخل نيويورک دعواست.
گويا جرج بوش تگزاسی بطور مخفی به اداره تلفون و تلغرافات اتازونی امريه صادر کرده و سياهه اشخاص مظنون و مشکوک را داده که تلفن آنها را چند نفر جاسوس از صبح تا شب و از شب تا صبح بطور جواسيس استماع و هر چه مکالمه نمايند، نت برداری کرده به اداره امنيه اتازونی راپورت کنند.
چند نفر دموکرات در پارلمنت معترض بوده بست نشستند تا جرج بوش را رسوا نمايند. از بابت همين امورات يکی از رعايای اتازونی يک فقره شعر ارسال نموده که داديم ديلماج آنرا به فارسی درآورده و درج می نمائيم:
شعر
ای خدايی که خالق بوشی / پس چرا نيستی؟ بيا، کوشی؟
ای خدايی که خالق رايسی / نمی شد دست نگه داری وايسی؟
ای خدايی که خالق پاولی / جاش بيار ماندلا و يا هاولی
ای خدا خلق کرده ای تو چنی / تو از احوال ما هيچی نمه نی؟
ای خدا خلق کردی مايکل مور/ بوش رو بردار و جاش بيار ال گور
(توضيح: اصل اين فقره شعر به لسان امريکی بوده، ميرزا حسن خان شاعر اززروی ديلماج نيکولاس خان برای آن رديف ساخته، آنرا نوشته به ده نفر بدهيد بخوانند.)
این هفته نیز در در راپورت بی بی سی مروری شد بر وقایع جهان و ایران در هفته ای که گذشت. در مقدمه این راپورت چنین آمد.

فی الحال در پارلمنت مملکت مباحثات مربوط به بودجه جاری و ساری بوده، و مبارزه با مافیای نفتی مبدل به مبارزه با مافیای برنج و مافیای شکر و مافیای کنکور شده است؛ و اعلان شده که در سنه آتیه دولت کوچک شده، اما قرار است بودجه دولت یک و نیم برابر بشود.
بعد از پنجاه سال علما کشف فرمودند که نواب صفوی نفت را ملی نموده و مصدق السلطنه در این احوالات مدخلیت نداشته؛ و یک نفر رئیس بلدیه نئواورلئان از محال مملکت اتازونی اعلان نمود که طوفان کار خدا بود برای اینکه سیاهپوستان نیواورلئان با عیال و اطفال مربوطه بدرفتاری می نمودند؛ و الگ بلوخین مربی فوتبال پطرزبورغ اعلان نمود که برای مسابقه به ایران مسافرت نمی نماید، چون ایران دور بوده، اما برزیل نزدیک است؛ و اسامه ابن محمد بن لادن یک فقره نوار مغناطیسی منتشر نموده و به اتازونی اعلان توقف محاربه داده، اما اتازونی قبول ننمود.
با توجه به اخبار مختلفه دیگر، میرزا ابراهیم خان کاتب در راپورت ایام سبعه، اخبار طهران و دمشق و یوروپ و اتازونی و جرمانی و بولیوی را بطور کمیک و خنده دار مکتوب نموده و ملودرام پلتیکی را بصورت کمدی پلتیکی آنالیز می نماید.

راپورت این هفته را در بی بی سی از همین جا بخوانید.
از خوانندگانی که فکر می کنند این زبان برای خواندن دشوار است، خواهش می کنم نظرشان را با ای میل خصوصی ام برای من بفرستند.
molanahafez@yahoo.com

مطالب ديگر:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28521

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'راپورت های بی بی سی، سیدابراهیم نبوی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008