دوشنبه 14 فروردین 1385

استند آپ کمدی ابراهیم نبوی در آمریکا


این برنامه در این شهرهای آمریکا اجرا می شود ساکرامنتو: ششم اپریل لس آنجلس: چهاردهم اپریل سن دیه گو: پانزدهم اپریل سن خوزه: شانزدهم اپریل واشنگتن: بیست و یکم اپریل برنامه شهرهای برکلی، نیویورک و استنفورد متعاقبا اعلام می شود

اگر می خواهید با دلی پر از امید و با قلبی پر از عشق به آگاهی وارد سالن شوید و با دلی شکسته و حالتی پر از نومیدی جلسه را ترک کنید و به خانه بروید و زار زار گریه کنید.

اگر می خواهید به امید دانستن آنچه در ایران می گذرد به این جلسه بیایید و در پایان با سری گیج و ذهنی پر از سووال جلسه را ترک کنید....

اگر می خواهید قلب شاد شما که پر از عشق به ایران است، جای خودش را به سری پر درد بدهد...

اگر می خواهید یک بار دیگر با ایران باشکوه 3000 ساله آشنا شوید....

حتما به دیدار ما بیایید
ابراهیم نبوی تقدیم می کند
استندآپ کمدی در حالت نشسته


آنچه خواهبد شنید:
لس آنجلس شناسی تطبیقی با توجه به تیپولوژی تهرانجلسی ها

چگونه توطئه کثیف تام و جری توسط دکتر حسن بلخاری کشف شد؟

بررسی روانشناختی تجاوز از دیدگاه امنیت بدون مرز و نقش برادر حسن عباسی در شناخت متجاوزین بخصوص کسانی که بزور در حال تجاوز هستند.

حسنی شناسی تطبیقی و بررسی سیاست های کشاورزی دولت احمدی نژاد از دیدگاه آیت الله حسنی.

ای چپی! ای کمونیست! ای دوم خرداد! ای هخا! برو کشاورزی کن و اگر نمی ری خاک برسرت که حالا رفتی آمریکا هم اپوزیسیون شدی هم لس آنجلس هم اون زنیکه رایس که یک نفر از قزوین به اون آن کار را کرد و بی ناموس بود...

جستاری ژرفانگر در اتنوپسیکوآنالو پلیتیک حسنی:
اصولا حسنی چگونه فکر می کند و یا اصلا این کار را می کند؟

هخا شناسی و بررسی تاریخ مبارزات هخامنشیان با ملاهان

جامعه شناسی بالینی ایرانیان از راه دوریا «ما چگونه آنها شدیم؟»

بررسی تفصیلی تاریخ سه هزار ساله ایران در حداکثر ده دقیقه

بررسی پدیدار شناسی احمدی نژاد یا چگونه فرق احمدی نژاد و خاتمی را تشخیص بدهیم تا فرقش توی چشم خانم شیرین عبادی نرود.

برنامه ویژه
جلسه احضار روح استاد حسنی
روح مورد نظر به کلیه سووالات پاسخ می دهد
(روح مورد نظر به سووالات کسانی که احتیاج به حمام دارند و نرفته اند، عوامل استکبار جهانی، چپی ها و کمونیست ها، روزنامه نگاران قلم به مزد، ضدانقلاب و دوم خرداد و کسانی که به موهای خود ژل می زنند و زن بی حجاب و شوهر بی غیرت و افراد حرامزاده پاسخ نمی دهد.)

مدت جلسه:
بخش اول: چهل و پنج دقیقه
استراحت ایرانی: به مدت بیست دقیقه تا یک قرن
بخش دوم: سی دقیقه
بخش سوم: احضار روح به مدت پانزده دقیقه


توضیحات:
1) این برنامه توسط هادی خرسندی اجرا نمی شود.
2) در فرصت استراحت دو کتاب جدید ابراهیم نبوی فروخته و یا احتمالا خریده می شود.
3) پس از پایان برنامه هیچ گونه تکنوازی، همنوازی، یا رقص هندی اجرا نمی شود.
4) با توجه به سووالات فراوان حاضرین در سالن جلسه پرسش و پاسخ برگزار نمی شود.


این برنامه در این شهرهای آمریکا اجرا می شود
ساکرامنتو: ششم اپریل
لس آنجلس: چهاردهم اپریل
سن دیه گو: پانزدهم اپریل
سن خوزه: شانزدهم اپریل
واشنگتن: بیست و یکم اپریل
برنامه شهرهای برکلی، نیویورک و استنفورد متعاقبا اعلام می شود

مطالب ديگر:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29511

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استند آپ کمدی ابراهیم نبوی در آمریکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008