دوشنبه 21 مهر 1382

شورای امنيت ملي روزنامه ها را سانسور مي کند، قوه قضاييه روزنامه نگاران را احضار و زنداني مي کند، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز خواهان لغو دستور اعمال سانسور بر مطبوعات توسط شورای امنيت ملي و توقف احضار ها و دستگيری روزنامه نگاران توسط قوه قضاييه در ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در روز دوشنبه چهارده مهر ماه محسن ماندگاری دبير سرويس سياسي روزنامه ی انتخاب و آقای محمد مهدی فقيهي سردبير اين روزنامه به دادگاه انقلاب احضار شدند. آقای محمد مهدی فقيهي پس از چند ساعت بازداشت و بازجويي آزاد ولي محسن ماندگاری روز بعد آزاد شد. اين احضار و بازداشت در پي انتشار اخباری در باره ی تشکيل هيئت پنج نفره ای برای تعيين تکليف و تصميم در مورد امضای قراداد الحاقي به کنوانسيون منع تلاش های اتمي صورت گرفته است. اين "کميته پنج نفره" به دستور آيت الله خامنه ای تشکيل شده است و تشکيل آن عملا کنار نهادن نهادهای انتخابي از جمله دولت و مجلس ايران در اين تصميم گيری است. امضا و يا عدم امضا ی قرارداد فوق الذکر در ميان رهبران جمهوری اسلامي مناقشاتي را دامن زده است.

با اين که احضار و بازداشت روزنامه نگاران نزديک به محافل محافظه کاران به ندرت صورت مي گيرد، اما بازداشت و احضار روزنامه نگاران روزنامه ی انتخاب که نزديک به محافل به اصطلاح راست ميانه در ايران است، خود روشنگر ابعاد سانسور در مطبوعات ايران است. محمد مهدی فقيهي سردبير روزنامه ی انتخاب اعلام نمود "از يکسال پيش روزنامه ما تحت فشار های مختلف قرار گرفته است و اعمال فشار تنها منحصر به روزنامه های اصلاح طلب نيست".

بنا به اطلاعاتي که به دست ما رسيده است، شورای امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس جمهور (با اکثريت محافظه کار) هر هفته با ارسال دستورالعملي "ليست موضوعات ممنوعه" را به تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا کاظمي و يا اخيرا امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای امنيت ملي ممنوع اعلام شده است. هر چند که روزنامه ها مي توانند با نقل قول و انتشار گفته های مسئولان در اين باره اطلاع رساني کنند.

از سوی ديگر در هفته گذشته مديران مسئول روزنامه های ياس نو، شرق و همبستگي و نشريه بهارانه با شکايات دفتر دادستاني و معاونين دادستان تهران سعيد مرتضوی و يا شاکيان خصوصي به دادگاه های تهران احضار شده اند. مدير مسئول نشريه بهارانه در پي عدم امکان پرداخت وثيغه بازداشت شد.

عباس عبدی همچنان در سلول انفرادی بسر مي برد و بنا بر اظهارات خانواده اش از بيست و هشت روز پيش در اعتراض به وضعيت خود دست به اعتصاب غذاي زده است و در همين شرايط توسط دادگاهي غير علني بار ديگر به پنج سال زندان محکوم شده است. عباس عبدی در ١٣ آبان سال گذشته به دستور قاضي سعيد مرتضوی به اتهام انتشار نظر سنجی که در آن اعلام شده بود که ٧٤.٧٪ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند؛ دستگير گرديد.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :
ايران امروز « بزرگترين زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، سيزده
روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.

بسياری از روزنامه نگاران زنداني در زندان اوين، در اختيار دادستان تهران سعيد مرتضوی و سپاه پاسداران قرار دارند و در همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي و به قتل رسيده است.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/211

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شورای امنيت ملي روزنامه ها را سانسور مي کند، قوه قضاييه روزنامه نگاران را احضار و زنداني مي کند، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016