جمعه 2 آبان 1382

اطلاعیه جبهه ملی ایران، برون مرز دربارهء محکومیت رامین ناصح دبیر کل حزب أًینده سازان ایران

اقای رامین ناصح دبیر کل حزب أینده سازان ایران و عضو شورایعالی جبهه ملی ایران به یک سال زندان تعلیقی به مدت پنج سال "محکوم گردیده است. امروزه اینگونه احکام تعلیقی ترفندی است که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامهء فعالیت مبارزاتی فعالان سیاسی به کار میگیرد. حزب آًینده سازان ایران که مجمع آًینده سازان جوان ایرانی است با فعالیت وسیع خود توانسته است در سازماندهی نسل نو نقش برجسته ای ایفا نماید. رژیم جمهوری اسلامی میکوشد که فعالان حزب اًینده سازان ایران را در اًستانه انتخابات به اتهام جرایم واهی یا روانهء زندان سازد و یا از مبارزات اًنان جلوگیرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جبهه ملی ایران برون – مرز بدین وسیله پشتیبانی خود را از حزب اًینده سازان ایران اعلام نموده و خواهان اًزادی عمل تمامی احزاب سیاسی دگراندیش، از جمله اًزادی تجمع، تظاهرات، تبلیعات، و انتشاز ارگان سیاسی و مبارزات انتخابی است.
جبهه ملی ایران –برون مرز همچنان خواهان لفو احکام صادرهء دادگاههای جمهوری اسلامی دربارهء اًقای رامین ناصح و اًزادی کامل فعالیت سیاسی حزب أینده سازان ایران است.

جبهه ملی ایران –برون مرز
جمعه 28 مهرماه 1382

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/622

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعیه جبهه ملی ایران، برون مرز دربارهء محکومیت رامین ناصح دبیر کل حزب أًینده سازان ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016