جمعه 12 دي 1382

احضار رامين ناصح در پي اظهارات جاسم شديدزاده

در پي احضار چندين بارة «رامين ناصح» دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و مسئول سازمانهاي جبهة ملّي در خوزستان، به دادگاه انقلاب اسلامي در اهواز، اطلاع حاصل شد كه فراخواندن ايشان بدنبال اظهارات جاسم شديدزاده نمايندة اهواز در مجلس و دبيركلّ حزب وفاق اسلامي (كه داعية دفاع از حقوق اعراب را دارد) صورت گرفته است، كه در يك سخنراني در رابطه با اتّهام ضدّ انقلاب بودن اعضاي حزب وفاق، بيان داشته: ما ضدّ انقلاب نيستيم، ضدّ انقلاب جبهة ملّي است كه اكنون آزادانه فعّاليت مي‌كند، شما بجاي برخورد با اعضاي حزب وفاق، با رامين ناصح برخورد كنيد كه پيش از اين او را دستگير كرديد و پس از مدّت كوتاهي با فشارهاي سازمان عفو بين الملل و NITV آزادش كرديد!
گفتني است اخيراً و در آستانة انتخابات مجلس، جاسم شديدزاده مواضعي نزديك به جناح راست اتّخاذ نموده كه اين امر موجب شكاف و دودستگي در حزب وفاق گرديده است.
رامين ناصح پيش از اين از سوي دادگاه انقلاب به اتّهام «تبليغ عليه نظام» به يكسال حبس تعليقي به مدّت پنج سال محكوم شده بود و اكنون پروندة وي در دادگاه تجديد نظر تحت رسيدگي است. طبق احضاريه جديدي كه روز چهارشنبه به منزل وي رسيده، وي مي‌بايست ظرف 20 روز خود را به شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامي اهواز معرّفي نمايد، و در غير اينصورت وجه كفالة وي (به مبلغ 100 ميليون تومان) به نفع دولت ضبط خواهد شد و نسبت به صدور حكم جلب وي اقدام خواهد گرديد!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2877

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار رامين ناصح در پي اظهارات جاسم شديدزاده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016