سه شنبه 13 آبان 1382

آگاهينامه در مورد احضار آقاي دكتر ورجاوند به دادگاه، هيئت اجرائي جبهه ملي ايران در امريكا

آگاهينامه در مورد احضار آقاي دكتر ورجاوند به دادگاه

با كمال تأسف آگاه شديم كه قوه ي قضائيه حكومت اسلامي بدون هيچ دليل و مدرك قانوني آقاي دكتر ورجاوند عضو هيئت رهبري جبهه ملي ايران را به بازپرسي احضار كرده است. جبهه ملي ايران در امريكا از اينگونه زهر چشمگيري ها و ستمهايي كه بر ميهن پرستان در رژيم ولايت فقيه ميرود به خوبي آگاه است.
برخلاف تمام قوانين جهان متمدن كه ميگويد«هيچكس گناهكار نيست مگر اينكه خلافش ثابت شود» مدت بيست و پنج سال است در رژيم ولايت فقيه تمام مردمان ايران متهم و مجرمند؛ مگر اينكه پس از ماهها و سالها زندان، خلافش را ثابت كنند؛ آنهم به زور شكنجه هاي جسمي و روحي.
ما رجاء واثق داريم كه آقاي دكتر ورجاوند، جز ميهن پرستي و ملتخواهي هيچ جرم و گناهي ندارد و اينگونه احضارها و دادگاهي كردنها، مانند هميشه در طي اين 25 سال تنها براي بستن دهانها و شكستن قلمهاست.
اعضاي جبهه ملي ايران در امريكا، هرگونه مزاحمت، ستم و محكوميت نسبت به آقاي دكتر ورجاوند و ديگر وطن پرستان را از پيش به شدت محكوم ميكنند و خواهان رفع مزاحمت از آقاي دكتر ورجاوندند.
هيئت اجرائي ي جبهه ملي ايران در امريكا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/980

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آگاهينامه در مورد احضار آقاي دكتر ورجاوند به دادگاه، هيئت اجرائي جبهه ملي ايران در امريكا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016