سه شنبه 15 ارديبهشت 1383

فراحوان: جشن نامه ويژه عزت الله سحابي، جمعي از پژوهشگران و فعالان سياسي ، فرهنگي

فراخوان
جمعي از پژوهشگران و فعالان سياسي ، فرهنگي به منظور پاسداشت مبارزات آزاديخواهانه مهندس عزت الله سحابي؛ مي کوشند تا جشن نامه اي براي ايشان منتشر کنند . اين بزرگداشت ، اداي ديني است که جهت حرمت نهادن به مبارز عزيز ايران زمين انجام مي شود.به ياري خدا ، اين "جشن نامه" داراي پنج فصل خواهد بود : فصل اول " تاريخ " که شامل خاطرات ، اسناد ، يادمانها ، گفتگوها و آثار تاريخي است. فصل دوم " انديشه" که به بررسي آراي فکري مهندس در زمينه هاي اقتصادي وسياسي و مذهبي وملي خواهد پرداخت. فصل سوم "نقد" که به نقد تاريخي و فکري آرا و روش عملي ايشان مي پردازد. فصل چهارم " سخن نو " که به مسايل روشنفکري ديني ، مباحث ملي و آراي اقتصادي چپ بصورتي کلي خواهد پرداخت. فصل پنجم نيز" عکس وطرح" است که مجموعه اي از آثار هنري طراحي و عکاسي و همچنين تصاوير تاريخي را شامل خواهد شد.نکته اساسي آن است که در هر فصل علاوه بر بررسي مسائل مربوط به مهندس عزت الله سحابي ، آخرين کوشش سياسي وي نيز که به صورت جمعي انجام شده وعنوان نيروهاي ملي مذهبي را گرفته است؛ کاوش خواهد شد .پس در هر فصل " تاريخ"،"انديشه"،"نقد"،"سخن نو" و "عکس وطرح" به ماجراي ملي مذهبي ها نيز خواهيم پرداخت .
به اين وسيله از همه پژوهشگران و فعالان سياسي- بدون توجه به تعلقات فکري شان- دعوت مي شود که در اين پروژه ما را ياري فرمايند. چنانچه خاطره يا سند و عکسي تاريخي در آرشيوهاي شخصي وجود دارد ، يا اينکه پژوهشي در باره مهندس ، آراي ايشان يا جريان ملي مذهبي تدوين شده است و يا چنانچه نقدي بر ايشان يا جريان مزبور گردآوري شده ، درخواست مي کنيم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تا آن را به هيات تحريريه جشن نامه ارسال فرمائيد.نحوه ارسال به دو صورت ممکن است : اول : مقاله خود را در سيستمword حروفچيني کرده وبه آدرسemail jashn_nameh@hotmail.com] [ ارسال فرماييد .دوم : مقاله خود را به شماره فکس 7529907 در تهران – ايران ارسال فرماييد. لطفا سوابق فکري سياسي و نحوه تماس با خودتان را نيز درج فرماييد.
توجه: هيات تحريريه در انتخاب و ويرايش مطالب آزاد خواهد بود، مطالب ارسالي بازگردانده نمي شود.
حداکثر فرصت ارسال مطالب تا پايان خردادماه امسال است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7219

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراحوان: جشن نامه ويژه عزت الله سحابي، جمعي از پژوهشگران و فعالان سياسي ، فرهنگي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016