سه شنبه 20 مرداد 1383

وكيل زندانيان ملي - مذهبي: دادگاه تجديد نظر از ابلاغ حكم قطعي موكلانم اظهار بي‌‏اطلاعي مي‌‏كند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران

وكيل زندانيان ملي - مذهبي ،گفت: دفتر شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام كرده است كه تاكنون حكمي از سوي اين شعبه صادر و ابلاغ نشده است.
محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار حقوقي "ايلنا", با اشاره به اينكه, شعبه 36 دادگاه تجديد نظر در مورد صدور حكم در مورد پرونده بازداشت آقايان رحماني, صابر و عليجاني در سال 79, اظهار بي‌‏اطلاعي مي‌‏كند, تصريح كرد: هنوز مشخص نيست, حكمي كه در زندان به رويت موكلانم رسيده است ،توسط چه شخصي به رويت رسانده شده است.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در ادامه با اشاره به اينكه "مدت زيادي از زمان تجديد نظرخواهي از سوي ما و تصميم‌‏گيري شعبه 36 دادگاه تجديد نظر در مورد صدور حكم قطعي موكلانم مي‌‏گذرد", اظهار داشت: شعبه 36 عرفاً بايد حداكثر تا سه ماه حكم قطعي را صادر و ابلاغ نمايد در حالي كه در اين پرونده چنين امري محقق نشده است.
نرگس محمدي همسر تقي رحماني زنداني ملي مذهبي نيز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي "ايلنا", اعلام كرد: شعبه 36 دادگاه تجديد نظر مسئوليت ابلاغ حكم قطعي را نپذيرفته است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10820

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل زندانيان ملي - مذهبي: دادگاه تجديد نظر از ابلاغ حكم قطعي موكلانم اظهار بي‌‏اطلاعي مي‌‏كند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016