چهارشنبه 28 آبان 1382

به ندای استمداد خانواده احمد باطبی پاسخ گوئیم! ستاد خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

اطلاعیه خبری شماره پنج
ستاد خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

به ندای استمداد خانواده احمد باطبی پاسخ گوئیم!

دانشجویان و هم میهن هان آزاده!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بیش از ده روز از ربودن احمد باطبی این فرزند برومند مردم ایران می گذرد، خبر های رسیده حاکی از شکنجه و فشار بسیاری بر وی ، همراه با تهدیدات خصمانه علیه خانواده باطبی برای پذیرش اتهامات واهی جدید دارد.
پدر احمد باطبی با اعلام آنکه به تقاضای وی مبنی بر ملاقات با رئیس مجلس و رئیس جمهور پاسخ منفی داده شده است ، گفته است که از مقامات و دستگاهای حکومتی قطع امید کرده است و اینک مردم ایران و همه آزادیخواهان جهان را برای دادخواهی خطاب قرار داده است.
دانشجویان و مردم مبارز!
به ندای استمداد خانواده احمد باطبی پاسخ گوئیم ، تصاویر احمد باطبی را آذین بخش کوچه و خیابان شهر هایمان کنیم و در هر مراسم و اعتراضی تصاویر این سمبل آزادیخواهی را بر افرازیم و یک صدا در هر جا فریاد بزنیم : "احمد باطبی را آزاد کنید! "
کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی در راستای منسجم کردن اعتراضات مردمی به این بیدادگریهای بی شرمانه اقداماتی را آغاز کرده است که به زودی اعلام خواهد کرد.
پیمان ببندیم که احمد باطبی فرزند ملت ایران را از چنگال شکنجه گران شب پرست نجات دهیم.

ستاد خبری
کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی
بیست و هشتم آبان ماه ۸۲ ، ساعت : ۷

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1404

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'به ندای استمداد خانواده احمد باطبی پاسخ گوئیم! ستاد خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016