شنبه 11 بهمن 1382

سخنرانی سایه سعیدی سیرجانی درباره "تبیین های حقوقی پرونده احمد باطبی"، 12 بهمن در پالتاک، کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

اطلاعیه برگزاری جلسه در پالتاک
سخنرانی سایه سعیدی سیرجانی درباره "تبیین های حقوقی پرونده احمد باطبی "
سومین جلسه پالتاکی کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی به سخنرانی خانم سایه سعیدی سیرجانی در باره "تبیین های حقوقی پرونده احمد باطبی و راهکارهای مربوط به احاله پرونده به مراجع قضایی بین المللی "اختصاص دارد.
این جلسه از ساعت ده شب روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه ( اول فوریه ) به وقت تهران و نوزده وسی به وقت اروپای مرکزی در اتاق" IRAN: Free Ahmad Batebi"
در گروه By Language / Nationality/ Other برگزار خواهد شد.
روابط عمومی
کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی
هشتم بهمن ماه هشتاد و دو
prfreebatebi@yahoo.com
www.freebatebi.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4091

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنرانی سایه سعیدی سیرجانی درباره "تبیین های حقوقی پرونده احمد باطبی"، 12 بهمن در پالتاک، کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016