دوشنبه 3 آذر 1382

پنج سال از عدم مجازات آمران و عاملان قتل های زنجيره ای گذشت، گزارشگران بدون مرز


در پنجمين سالگرد قتل روشنفکران و روزنامه نگاران در ايران، گزارشگران بدون مرز از مسئولان جمهوری اسلامي مي خواهد که به سياست عدم مجازات عاملان جنايات سياسي و به ويژه آمران اين جنايات پايان دهد.
آقای انصاری راد رييس کميسيون اصل نود در مصاحبه ای اعلام داشت که:"ما در رسيدگی به اين پرونده به اشخاصی رسيديم كه قدرت برخورد با آنها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."
در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز «ناپديد» شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. اين جنايات سياسي معروف به «قتل های زنجيره ای» انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام کرد که "بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند." دادگاه متهمان «قتل های زنجيره ای» در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را «فرمايشی» توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 ( دی ماه ١٣٧٩) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادکاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر مي برند. در ١٦ مرداد ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای به هنگام خروج از منزل اش دستگیر شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهي نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به 5 سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال این حکم را تائید نمود.
به نظر مي رسد که پيروز دوانی نيز از جمله قربانيان قتل های زنجيره ای است. روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر «شايعه اعدام پيروز دوانی» را منتشر نمود. در آذر ماه ١٣٧٩ اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز که قتل های زنجيره ای را پيگيری می کرد، در جريان محاکمه خود با تائيد خبر فوق، محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت را آمر قتل معرفی نمود. اين اتهامات تاکنون از سوی مقامات مسئول رژيم تائيد نشده اند.
مقامات مسئول جمهوری اسلامي تاکنون هيچ اقدامي جدی برای روشن کردن اين حادثه نکرده اند و آمران و عاملان "ناپديد" کردن پيروز دوانی و قتل داريوش و پروانه فروهر، مجيد شريف، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، با خيال آسوده از عدم مجازات بهره مي برند.
پرستو فروهر در اين باره طي مصاحبه ای اعلام کرده است:" پس از پنجسال دست به دست شدن پرونده در شعبات مختلف دادگاه ها، ما به اين اعتقاد رسيده ايم که دستگاه قضائي جمهوري اسلامي قصد رسيدگي ريشه اي اين پرونده را به هيچ وجه ندارد و آن چه که زير نام رسيدگي انجام داده است، در واقع مخدوش کردن اين پرونده و در جهت پنهان داشتن آمران و بستر سازان اين جنايت ها بوده است."

خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، خواهان مجازات آمران اصلي اين جنايات هستند ودر سال گذشته اعلام کردند که برای دادخواهي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهادهای بين المللي شکايت کرده اند. گزارشگران بدون مرز از دادخواهي خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای حمايت و خواهان آن است که نهادهای بين المللي برای اجرای عدالت هر چه در توان دارند بگار گيرند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :
ايران امروز « بزرگترين زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، يازده
روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1588

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنج سال از عدم مجازات آمران و عاملان قتل های زنجيره ای گذشت، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016