چهارشنبه 3 دي 1382

متانت سیاسی، هیئت اجرایی کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

پاسخی دوستانه به واحد دانمارک "اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست وچپ "و نویسنده "اخبار سیاهکل"

دوستان واحد دانمارک "اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ" روز جمعه بیست وهشتم آذر ماه در کپنهاگ تظاهراتی در دفاع از احمد باطبی برگزار کردند که از همان ابتدا با حمایت و تجلیل کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی روبرو شد، ما در پیام خود به این تظاهرات از جمله نوشتیم:
"کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی از احساس وظیفه شما فعالان اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ در دانمارک برای اعتراض به این جنایات و افشای آن، تجلیل می کند و اعضای خود را در تظاهرات روز جمعه در صفوف شما می بیند."
اما از سوی اتحاد انقلابی واحد دانمارک هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در عوض روز بعد بیانیه ای از سوی این واحد صادرشد که بالحنی خصمانه به" کمیته پیگیری" و امید حبیبی نیا ،عضو هیئت اجرایی آن به دلیل مصاحبه با رادیو فردا حمله شده بود.
واحد دانمارک "اتحاد انقلابی " در این بیانیه از جمله نوشته است ( نقل به مضمون):
"امید حبیبی نیاهیچ اشاره ای به این نکته نکرد که این تظاهرات به همت اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران در کپنهاگ صورت گرفته است."
برای کسانی که با رسانه ها و به ویژه رسانه هایی که دارای علائق و سیاستهای آشکارو پنهان مشخصی در باره شیوه برخورد با مسائل و تعیین معیارهای برجسته سازی و دروازه بانی خبری و در نتیجه حذف و جرح و تعدیل و یا حتی فرمت های زمان بندی آنها ، آشنایی مختصری داشته باشند به خوبی روشن است که رسانه ای چون رادیو فردا الزاما همه متن مصاحبه را پخش نمی کند. بنا براین پیش از اعتراض به مصاحبه شونده و متهم کردن وی به انواع موارد بهتر است در ابتدا با کمی دقت به متن مصاحبه گوش داد تا بتوان مونتاژ شده بودن آن را دریافت ، این امر مسلما پیش از هر چیز مستلزم دقت و پرهیز از شتابزدگی ست.
این بیانیه سپس در ادامه به تفسیر می پردازد و می نویسد:
" به نظر ما ، این امر بیشتر از اینکه ناشی از فراموشکاری آقای حبیبی نیا باشد ،نشانگر تلاش ایشان برای پوشاندن هویت سیاسی برگزار کنندگان آکسیون کپنهاک می باشد ،و این هم بدون تردید نه برای ما ونه برای تمام کسانی که برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران تلاش می کنند، قابل قبول نیست."
با چنین داوری ، سرانجام نویسندگان این بیانیه ناگهان به نکته غریبی اشاره می کنند( نقل به مضمون) :
"یقین ما برای اینکه آقای حبیبی نیا عمدا هویت ما را در این مصاحبه فراموش کرده است و دلیل ما بر این ادعا اطلاعیه کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی در تجلیل از این تظاهرات است که در روز پنج شنبه بیست و هفت آذر به دست ما رسید.اکنون از شما آقای حبیبی نیا می پرسیم که آیا بهتر نبود حقایق را آن طور که هست و نه آن طور که دیگران می خواهند بشنوند برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنید."
به راحتی می توان در یافت که این شیوه استدلال و تبیین بدون شناخت پیش زمینه های لازم موضوع تا چه حد دور از واقعیت است . نویسنده در ابتدا فرض را بر غرض و سوء نیت مصاحبه شونده می گذارد و سپس با خطاب قرار دادن رادیو فردا در عوض به حمله به عضو کمیته پیگیری می پردازد و در نهایت با یک نتیجه گیری عجیب چنین حکم می کند که چون کمیته پیگیری از این تظاهرات حمایت کرده است پس مصاحبه شونده عمدا نامی از برگزار کنندگان تظاهرات در این مصاحبه نبرده است!
شتابزدگی دوستان ما در واحد دانمارک " اتحاد انقلابی" و نا آشنایی با سابقه مصاحبه شونده و نیز "کمیته پیگیری "سبب شده است تا با پیشداوری های خود حتی راه را بر هر گونه بررسی مقدماتی ببندند.
فرستادن یک ای میل ( پست الکترونیکی) به کمیته پیگیری که بیست و چهار ساعته آن لاین ( حاضر بر روی پیام گیر)است و در یافت پاسخ تنها حدود پانزده دقیقه زمان می برد.اما متاسفانه پیشداوریهای این دوستان سبب شد تا در نهایت" متانت سیاسی" آنها زیر سوال برود.
پرسش اساسی ما از این دوستان این است:
شما از کجا یقین یافتید که مصاحبه شونده نامی از " اتحاد انقلابی" در این مصاحبه نبرده است؟
چگونه امکان دارد که وی عضو هیئت اجرایی باشد ، در مصاحبه با رادیو همصدا دوبار با تاکید از " اتحاد انقلابی" نام ببرد ، شخصا برای برقراری تماس با برگزار کنندگان تظاهرات در کپنهاگ تلاش کند و آن گاه بخواهد مطابق میل ادیتورینگ (سردبیری) رادیو فردا سخن بگوید؟ 1
در اینجا توجه شما را به متن پاسخ خانم ماه منیر رحیمی گزارشگر رادیو فردا جلب می کنیم که تایید کرده است مصاحبه شونده از این تشکل نام برده است و تقریبا نیمی از مصاحبه وی با مونتاژ "کوتاه" شده است. 2
بدیهی ست که نویسندگان این بیانیه هنگامی که از اوصافی معادل دروغگویی ، جعل و تحریف برای توصیف عضو هیئت اجرایی کمیته پیگیری استفاده می کنند،حتی کوچکترین احتمال آن را که برخلاف داوری آنها مصاحبه شونده (که دارای سابقه روشن سیاسی و حرفه ای ست) به بیان واقعیت پرداخته باشد را نداده بودند تا این گونه " اعتبار موضع گیری سیاسی " خود را در پس چنین شتابزدگی ها و پیشداوریهایی دستخوش خطر نکنند و سبب دلخوشی مخالفانشان نشوند.3
در واکنشی دیگر امید مهری نویسنده"اخبار سیاهکل "در این مورد به این نکته اشاره می کند که به نظر وی چنین رسیده است که ذکر سه شهری که تظاهرات در آن صورت گرفته است ممکن است این شائبه را پیش آورد که این تجمعات با هدایت کمیته پیگیری صورت گرفته باشد. 4
این احتمال که مخاطب حتی از این جملات مونتاژ شده چنین نتیجه ای بگیرد که نویسنده اخبار سیاهکل گرفته است کمی بعید به نظر می رسد زیرا اولا امید حبیبی نیا نام تشکل های بر گزار کننده را ذکر کرده است و ثانیا وی در ادامه می افزاید که ما نیز در صدد آن بودیم که به استمرار این تجمعات یاری رسانیم و سپس به تشریح برنامه کمیته پیگیری برای حرکات اعتراضی در دانشگاههای کشورهای مختلف می پردازد.
متاسفانه همان انگاره های پیشداورانه و شتابزدگی در اینجا نیز خود را نمایان می سازد و از واقعیات تفاسیر مطلوب را ارائه می دهد.
نکته تاسف بار تر آن که امید مهری در همان رسانه ای این مقاله را نوشته است که پیش تر امید حبیبی نیا در آن دهها مقاله و مطلب نوشته بود .
دوستان و همراهان " اتحاد انقلابی" واحد دانمارک و اعضای تحریریه "اخبار سیاهکل" ما امیدواریم از این پس در جبهه مشترکی که بر پایه معیارهای حداقل مبارزاتی شکل گرفته است شاهد این چنین برخوردهای غیر دوستانه و به دور از متانت سیاسی نباشیم.
دستان شما را می فشاریم و در انتظار یاری شما در فعالیت مشترک بر علیه بیداد، نابرابری و خفقان هستیم.

هیئت اجرایی کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی
اول دی ماه ۱۳۸۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ضمائم
یک : این مصاحبه در اینجا قابل شنیدن است:
http://www.radiohamseda.com/Batebi2.ram
دو:متن اصل نامه ماه منیر رحیمی گزارشگر رادیو فردا در این باره:
آقاي حبيبي نيا
با احترام
متن اعتراض «اتحاد انقلابي نيروهاي کمونيست و چپ ايران، واحد دانمارک» را خواندم.
از قضا شما از گروه هاي برگزار کننده ي تجمع حمايت از احمد باطبي در کپنهاک نام برديد ولي من آن قسمت بريدم؛ چنان که کل گفت و گو را کوتاه کردم.
بايد عرض کنم راديو يا گمان نمي کنم هيچ رسانه اي تعهد داشته باشد هر مصاحبه را به طور کامل منتشر کند. بسيار پيش مي آيد ما با کسي گفت و گويي مي کنيم ولي بعد يا اصلا فرصت پخش نمي يابد يا آن را به اندازه ي زماني که راديو دارد کوتاه مي کنيم. مصاحبه ي ديشب من با شما حدود هشت دقيقه شد در صورتي که ما به طور معمول براي هر گفت و گو حد اکثر ۳/۵ تا چهار دقيقه اجازه ي پخش داريم. چنان چه به متن مصاحبه اي که شب گذشته با شما داشتم در سايت راديو فردا ملاحظه کنيد، ۴/۳۸ دقيقه از گفت و گو پخش شده است.
به هر روي من شخصا از اين دوستان دلجويي مي کنم و تجمع آنها را درکپنهاک براي حمايت از احمد باطبي، احترام به حقوق بشر مي دانم.
با ارادت
ماهمنير رحيمي
۲۲/۱۲/۲۰۳
پراگ
سه :نویسندگان بیانیه آن چنان با شتاب این بیانیه را نوشته بودند که صرفنظر از پاره ای ایرادات تایپی و...،حتی نام مصاحبه شونده را نیز در پایان به اشتباه می نویسند!
چهار: مقاله امید مهری در اخبار سیاهکل را در اینجا می توانید بخوانید:
http://www.iranazad.com/farda.htm

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2510

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متانت سیاسی، هیئت اجرایی کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016