چهارشنبه 17 دي 1382

17 ديماه ، كشف حجاب، اجباري از نوع ديگر!! اميد بهروزي

نميدونم دقت كردين يا نه؟ وقتى دستورى از بالا صادر ميشه ، همه ي عوامل علنى و غير علنى« بالا» خودشون را با دستور ميزان ، در جهت پيشبرد آن شروع به حركت ميكنن. حالا ديروز هر كدام چه موضعى داشتن؟ ديگه مهم نيست!! در صورت اجراى اين دستور چه چيزهايى ناديده و پايمال ميشه ، ديگه مهم نيست!!... تازه ترين نمونه ي تغيير از بالا : حمله به افغانستان وحمله به عراق و تصويب قانون اساسي از پيش نوشته ي جمهورى « اسلامى» افغانستان!! كه بالاخره با پا در ميانى!! خليل زاد، نماينده ى آمريكا در امور افغانستان به تصويب رسيد. كرزاى با صدايى خوشحال از تصويب اختيارات مافوق رياست جمهورى !! با گفتن اين جملات : « همه در اينجا پيروز شديم !! نگوييد او پيروز شد و ما شكست خورديم!» رياست جمهورى خود را كه بنا بود موقت باشد ، رسمى كرد!! و بسيارى از عوامل بالا ، به دليل آزادى زنان و برابرى زن و مرد در قانون اساسى جديد افغانستان ، از تصويب زود رس آن ابراز خوشحالى كردن و اصلاً تضاد آنرا با اصل اول قانون اساسي :« جمهورى اسلامى» !؟ به رو نياوردن!!... به هر حال به عنوان ناظر، اينطور بنظر ميرسه كه اين پيراهن براى افغانستان دوخته شده بود و بهر ترتيب ، با وجود لفظ اسلامى پشت بند جمهورى ، بايد به تن افغانها ميرفت. بزودى لباس دوخته شده براى عراق هم ، به تن او خواهد شد!! و بعد.... نوبت به لباسي جديد براى ايران ميرسه !! ولى چگونه اين لباسها دوخته ميشه؟ : با طراحى تعدادى از طراحان خودي هر كشورو به سرپرستى طراحان بزرگ، با احتسا ب روانشناسى هر جامعه و ....!!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بگذريم!

يكى از اين لباسهاي دوخته شده ، همين كشف حجاب اجبارى در ايران زمان رضا شاه و تركيه ي زمان آتاترك بود . بد نيست بعنوان مروري بر تاريخ ، بمناسبت 17 ديماه ، نگاهى به اين رويداد داشته باشيم.

اين لباس در ايران بصورت نيم بند به تن جامعه خورانده شد كه در نهايت در اثر مقاومت مردمى ، 25 سال پيش، جاي خود را به حجاب اجبارى داد!! ولى در تركيه هنوز اين لباس با شدت توسط نظاميان ، به تن جامعه خورانده شده ، دختران اجازه ندارند با روسرى به مدرسه رفته!! و به همين خاطر بسيارى از دختران به دليل اعتقادات مذهبى ، در تركيه بيسوادى را بر بى حجابى ترجيح مي دهند .... ولى در همين كشور كه به ظاهر زنان آزادند و از حقوق بي حجابي زنان، دفاع ميشود، زنان كارمند در صورت بجه دار شدن ، تنها 40 روز مرخصى دارند ، آنهم بدون حقوق!! ميبينيد كه شكل و محتوي ناهمخوان بوده و زنان دربند ايران داراى حقوق بيشترى هستند تا زنان آزاد تركيه !!

بعد از گذشت هفتاد سال از كشف حجاب ، هنوز كار كردن مردان در خانه امري غير قابل قبول است!! در حاليكه مسئله همكاري مردان ايراني در خانه ، بخصوص در ميان نسل جوان بدور از تاثير مسائل حكومتي ، تقريباً جا افتاده است!!

هنوز از هر ده برنامه تلويزيوني كشورتركيه ، نه برنامه آن در مورد چند زنه بودن مردان و معضلات ناشي از آن ، از قبيل بدون هويت بودن فرزندان ، غير رسمي بودن ازدواج و ... مي باشد. در جاييكه مورد چندهمسري در ايران ، بطور علني، امري قبيح و ناپسنديده در جامعه تلقي مي شود.

برخلاف آنچه بنظر ميرسد ، اجبار و اعمال زور بر آداب و ارزشهاي مردمي هميشه نتايج دلخواه به بار نياورده است . به عنوان مثال مي توان به تغيير تقويم در تركيه مسلمان و انتقال آن به ايام كريسمس كه مصادف با اعياد مسيحيان است اشاره كرد. جالب اينجاست كه اگر در اين روزها نامي از جشن يا به هر نوعي بزرگداشتي از يك تغيير به ميان آوري ، بشدت باعث رنجاندن توده عظيمي از مسلمانان اين كشور خواهي شد! اين مسئله سبب سردر گمي اقشار مختلف مردم و درگيريهاي لفظي متعددي در اين ايام مي شود.

اينها همه نماد هاي كوچكي از انتخاب نامناسب لباسي است كه بدون پرو و بالاجبار بر تن جوامع با فرهنگ ، دين ، آداب و زبان گوناگون، كرده اند و باز هم مي كنند!!

با تعميم نمونه هاي ديگري از پوشانيدن لباسهاي نامناسب و عوارض سنگين و بعضاً متضاد، بهتر است با انتخاب لباسي درخور و تحريم به تن كردن هر گونه لباسهاي دوخته شده ي اجباري ، الگوي مورد نظر خود را از پيش بريده و لباس دلخواه خود را به طراحان ياداور شويد ،

تا پوششي به تن كنيم كه برازنده قامت ايرانمان باشد.


Beh_east@yahoo.com

مقالات | بازديد 715 | نظر 9 | دنبالک 0 | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه 
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3040

فهرست زير سايت هايي هستند که به '17 ديماه ، كشف حجاب، اجباري از نوع ديگر!! اميد بهروزي' لينک داده اند.
نظرات
[پپر مرد - January 8, 2004 11:31 PM]

براي سياوشان- آرزو بر جوانان عيب نيست اما سيد خندان و تمام خردمندان قافله او فقط بخشي و الحق بخشي تعيين كننده از نيروهاي اصلاح طلب مذهبي-حكومتي هستند نه اينطور كه دوستمان سياوشان فرموله فرموده اند :
اي كاش اين سيد ما واطرافيانش نيز در زبان عمل ويكي بود ومقداري عمل و استقامت را نيز ز گاندي مي اموختند و كوتاه نمي آمد ند گرچه خود معتقدم كه نمي توان شكست اصلاحات را تمامابگردن خاتمي انداخت و بيشتر زآنكه خود وي مقصر باشد اطرافيانش وديگران وحتي تا حدي نيز جمع مردم در مقابل زور واستبداد كوتاه مي آمدند

سياوشان عزيز اگر حرف و عمل سيد ما و يارانش يكي نيست اين به معني شكست اصلاحات نيست به قول خانم دكتر شيرين عبادي در مصاحبه با CNN : اصلاحات در بين مردم ايرانست - در قلب ماست- در مغز ماست

بدون خاتمي و اصلاح طلبان حكومتي پروسه ي اصلاحات دشوار تر و طولاني تر ميشود. دير و زود داره سوخت ولي سوز نداره !

[سياوشان - January 8, 2004 08:58 PM]

بهروزي خان عزيز
چند سالي پيش ده سالي يادم آيد ز يك ز نمايندگان زن مجلس تركيه كه تازه در انتخابات پارلمانيش به پيروزي رسيده بود و وي محجه بود وبسيار خشم وناراحتي ديگر نمايندگان را برانگيخته بود كه چرا وي محجبه هست و با مقنعه و سر آخر نيز فكر چنان كنم بر سر تابعيتش با آمريكا نيز نمايندگيش را تصويب نكردند بهر حال سخن بر اينست كه زنان محجبه وطرفدار حومت اير ان در تهران در حمايتش تظاهراتي بر پا نمودندو صداو سيماي لاريجاني نيز بوق در كرنا دميده بود چنان در مظلوميت ودادخواهي ومسلمان بودنش مانند روژه گاردي ز اسلام ومسلمين بهر حال چنين گذشت كه راديو بي بي سي با وي مصاحبهاي چنان كه زنان محجبه تهراني در حمايتتان تظاهراتي نمودند وو...
وچنين گفت آن زن (( نامش را به ياد ندارم اين ضعف حافظه )) كه بسيار متاسفم چون من با انتخاب و آزادي خود اين پوشش را بر گزيدم و بدان معتقدم ام ادر ايران حجاب زنان اجباري وبه زور است و من خوش ندار م اين حمايت حكومت ايران وزنان آنان را بهر حال ...... وبعد زان ناگه نام وسخان اين زن ز راديو وتلويزيون لاريجاني وروزنامهاي حكومتي جمع شد و...
سخن بر اينست كه چه شد كشور تركيه كه لاييك شد و ضد دين و آمريكا سكولار(( جدايي دين زسياست )) باقي ماند مگر نه آن كه تركيه امروزي ميراث آن امپراطوري عظيم عثماني است امپراطوري كه در شام و بغدادو كوفه مركز حكومت اسلامي را دارا بود امپراطوري عثماني (( كشور تركيه در مركز آن)) كه هميشه در طول اين هزار واندي سال ز معاويه به بعد مركز حكومت سياسي و نظامي واسلامي وديني بوده و امپراطوري كه هنوز افتخار بردن جنگهاي صليبي را بر دوش مي كشد چه شد كه لاييك شد وضد دين يعني چه شد كه تكه تكه شد و صد پاره بدلييل تندرويها وخشونت اسلامي
در اين قرن اتاتورك پدر تركيه,تركيه را ز دنياي قديم به دنياي جديد ونوين برد وهمراه خود لاييك را پشتوانه آن قرار داد يعني اگر فردي چنان خواهد كه استخدام دولت شود يا ارتش نبايد مسلمان دو آتشه باشد بخصوص ارتش ... شايد ز تند رويهاي وخشونت اسلامي وعقب ماندگي ها اسلامي گزينه لاييك شدن وضد ديني را آنان انتخابي نمودند و اكنون نيز بدانجا رسيدند كه ساليانه زتوريست به بيست ميلياردي درآمد سالانه دارند گر چه فقر دارند ومشكلات و .... اما نفت ندارند بنزين ندارند و ببين كه زاين 25 سالي زما چه پيش رفت كردند و ما عقب مانديم
اما كنون كه راست مي گويي كه زناني هستند كه در خانه به حفظ حجاب و عقايد خود كوشند اما در آينده انان زناني ند كه ززنان ديگر عقب ا فتاده تر زتحصيل كسب مقام اجتماعي و تلاش وقدرت ... هستند وبه اصطلاح امي خواهند مانمد و پس خودشان بايد به فكر چاره باشند و واي بر زماني كه چنيني زناني در جامعه بخواهند كه نظر وحكم دهند
مسئله ديگر نهادينه نشدن دموكراسي در اين كشو ر است حضور دموكراسي در اين جامعه هنوز كم رنگ است اما بدان كه اين كشور بسيار بر تلاش است كه به اتحاديه اروپا بپيوندد و بايد اصول دموكراسي رابپذيرد وبدان پايبند شود مثلا نه ان چنان خشونت كند با كردهاو يويانيان
تركيه را بنگر با هندوستان وپاكستان چرا هند يكي پيشرفته وجلو است وديگري مانند پاكستان هر روز در ان يا كودتا است يا پذيراي تندرويان اسلامي و القاعده و نظامي گري ...و هنوز پاكستان در عقب ماندگي است نه آنكه راز و دليل هندوستان كشور هزار قبيله با هزار عقايد ورسوم مختلف اقوام در تعاليم بودا وسپس پيشرفتشان در اين چند دهه بعلت د موكراسي است ز بركت نفي خشونت گاندي و تعاليم اودر خشونت وزبوني استعمار... اين معجزه گاندي كه زمينه ساز دموكراسي وپيشرفت واتحاد كليه اقوام در آنجا شد ...چرا هنديان با هزاران عقيده وقوم با يكديگر نمي جنگند و نمي غرند چرا مسلمانان با هندوها آدم كشي نمي كنند ديدي قضيه مسجد بابري در هندوستان فقط توسط تندرويان مسلمان و هندي دنبال مي شود و جامعه هند بدان بي اغتنا است چرا ما مردمان خاورميانه با دنيا بر سر جنگيم و زورگويي و مي گوييم آمريكاي جنايتكار و....
چرا افغانستان چنان طالباني است وعراق چنين صدامي و ايران نيز چنين مسئله بر سر دموكراسي است
اي كاش اين سيد ما واطرافيانش نيز در زبان عمل ويكي بود ومقداري عمل و استقامت را نيز ز گاندي مي اموختند و كوتاه نمي آمد ند گرچه خود معتقدم كه نمي توان شكست اصلاحات را تمامابگردن خاتمي انداخت و بيشتر زآنكه خود وي مقصر باشد اطرافيانش وديگران وحتي تا حدي نيز جمع مردم در مقابل زور واستبداد كوتاه مي آمدند
اما بهر حال چرا هندوستان اكنون در صنعت نرم افزار
وكامنپيوتر چنان پيشرفته است وساليانه در آمدي نجومي هفت هزار ميليارد دلار دارد وما نداريم ويا پاكستان چنين عقب افتاده تفاو ت وعقب ماندگي بر سر دموكراسي است وبس
به من نگوي كه در هندوستان فقر هست وبدبختي اين را خوب مي دانم و بدان كه با جمعيت يك ميليارد ي آن مشكلاتي كه ما داريم آنان ندارند كه صبح تا شب مسئولين ريز ودرشت مملكت بي كفايتي وبي عرضه گي خود را بر سر افزايش جمعيت مي اندازند و نيم نگاهي نيز به هند
ميلياردي نميكنند كه كجاي دنيااست و ما كجا
اميدوارم نيز تزكيه و ما ايران به دموكراسي برسيم كه از عجايب اين دمنوكراسي اينست كه قبايل افغان را بر سر يك ميز مي نشاند وبرادركشي را حل مي كند وانان فقط اگر دعوايي دارند بر سر همان جمع است و نه
آنچنان ديگر با تفنك وتوپ به استقبال هم روند نه افغانيها نيز خوب وخوب فهميدند كه اگر نخواهند مسائلشان ومشكلاتشان را با زبان با يكديگر حل نكنند وباز بخواهند دست به اسلحه برند ديگر جايي در آينده نخواهند داشت وبايد بشوند بن لادن فراري
چند سالي ديگر نيز افغانستان وعراق رانيز ببين

[خرسندي - January 8, 2004 05:45 PM]

(توضيح) متاسفم كه دقيق ننوشتم كه در تركيه جمعه كار ميكنند ( بر عكس ما) و شنبه يكشنبه تعطيل دارند( مثل اروپا)

[خرسند ي - January 8, 2004 05:34 PM]

اولا از اساس منم با كارهاي زوركي چه از جانب مردم عادي به مردم چه از حكومتها به مردم و بدتر از همه از ديكتاتورها به مردم بيزارم .واقعا حوش حالم كه آخر عمري اعضاي خانواده ام دور از بكن نكن هاي كج فهمترين و احمق ترين نيروهاي نيروهاي قشري ايران بلازده در اين گوشه دنيا به كار و زندگي مشغوليم- شخصا در مورد تقويم عوض كردن و آداب و سنن ملتها آنطور كه نويسنده ي محترم نوشته فكر نمي كنم. دوست عزيز در رژيم گذشته وقتي شاه تقويم را نا بخردانه تغييير داد مثله باباش همه جا حضور داشت و غير قانوني حكومت ميكرد ! مخلص شما در مدرن ترين موسسه به كار توليد عظيمي با همكاري كمپا ني هاي جهاني در ارتباط بوديم. هميشه روزهاي پنجشنبه-جمعه-شنبه و يكشنبه خطري بود چون گسست ارتباطي داشتيم 2 روز ما تعطيل بوديم دو روز هم جهان تكنولوژي ! در روز دوشنبه تا چهار شنبه سعي ميكرديم تمام كارهاي بين المللي را انجام دهيم ولي نياز به دنيا را شنبه يكشنبه در سر كار حس ميكرديم. مطمئن باشيم كه غربيها ي مولد هم روز پنجشنبه جمعه به ارتباط با جهان اسلامي نيازمندند. آيا بهتر نبود بجاي تغيير تقويم كذائي يك فكري براي آن 4 روز غير فعال بين المللي ميشد ؟ در تركيه هم بوده ام تا آحر ساعت اداري در استانبول همه كار ميكنند ولي سر اذان ظهر ديدم كه دكان را موقتا مي بستند و بسوي نماز جمعه 1 چه قشنگ مسئله را حل كردند ! من آرزو ميكنم كه اين مسائل را دولتها و ملتها بايد عادلانه بين خود حل كنند . يعني مردود است كه همه ي جهان يكشنبه ها تعطيل باشند چرا ؟ بايد مورد به مورد با احترام متقابل هماهنگ شود. هزار بار جاي تاسف دارد كه خودي هاي حكومتي روي آتا ترك و رضا خان مير پپنج را در زورگوئي سفيد كردند كي حوصله دارد از معقولات صحبت كند.

[مروان طواف - January 8, 2004 05:02 AM]

در پوشش به رهنمود های استاد دکتر شریعتی توجه کن. عکس های دکتر را به دقت نگاه کن. کتاب های دکتر را بخوان. به تو گفته است چگونه باید پوشید. رهنمود زندگی را از دکتر بیاموز.

[مروان طواف - January 8, 2004 05:01 AM]

در پوشش به رهنمود های استاد دکتر شریعتی توجه کن. عکس های دکتر را به دقت نگاه کن. کتاب های دکتر را بخوان. به تو گفته است چگونه باید پوشید. رهنمود زندگی را از دکتر بیاموز.

[ALI - January 8, 2004 01:57 AM]

man ba hejab va bihejabie ejbari mokhalefam vali moghayeseye beyne in 2 dar iran va torkie kamale bi ensafist, cherake dar torkie zanan dar bazi amaken mesle madrese az dashtane hejab mahroom shodan na dar sathe vasie jameae, dar sooratike dar iran zanan dar har soorakhi ke janbeye omoomi dare bayad hejab ra raayat konan, va hatta zanane emdadgare khareji ke az tatilate krismaseshan gozashtan va baraye nejate joone ma be iran oomadan molzem be raayate an hastan
dar zemn darsade ziadi az zanan va dokhtarane tork eteghade ghalbi be hejab nadaran va faghat az tarse mardane khoonevade anra tahamol mikonan, pas age dokhtari báyad hejabash ra be tahsilash tarjih dahad rishe dar tasmime pedar va baradaranash dare na az rooye entekhabe shakhsie khodesh, dar sooratike dar iran bar aks besiari az khoonevadeha moshkeli ba shekle poosheshe dokhtaran va zananeshan nadaran va faghat az tarse hokoomat be an tan midan
va dar mavaredi ham ke dokhtaran tahte ejbare khoonevade bayad raayate hejab konan, hokoomat va khoonevade komake hamdigar hastan

[ALI - January 8, 2004 01:38 AM]

man bi hejabe ejbari va bihejabie ejbari mokhalefam, vali moghayeseye beyne in 2 dar iran va torlie nahayate bi ensafist, chera ke dar torkie zanan va dokhtaran haghe hejab dar bazi amaken ra nadaran vali dar sathe jameae ejbari bar an nist, dar sooratike dar iran hefze hejab dar har soorakhi vajeb hast va hatta kharejiani ke baraye emdadresani be mardome bam be iran amadand bayad anra raayat konan
dar zemn tedade kasiri az dokhtaran va zanan dar torkie eteghadi be hejab nadaran va faghat az tarafe mardane khanevade be anha tahmil mishe. banabarin dar besiari mavared elate inke dokhtari hejabash ra be tahsilash tarjih mide afkare mardsalaraneye khanevadash hast na khodesh. vali dar iran bar aks besiari az khanevadeha ba poosheshe zanan va dokhtaraneshan moshkeli nadaran va faghat az tarse hokoomat be an tan midan

[Alijavadi - January 7, 2004 11:39 PM]

The main problem in these countries is the fact that people are not educated and are always listening to Mullahs for guidance. Islam and Mullahs are the main reason for backwardness of people.

شما هم نظرتان را بنويسيد


Copyright: gooya.com 2016