سه شنبه 7 بهمن 1382

گزارش اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان بابت آخرين وضعيت سياسيون دربند

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران
تاريخ : 7/11/82
شماره : 26/410

نظر به اينكه در بحبوحه وضعيت موجود در ايران بايد به اين نكته اذعان داشت كه فعالين سياسي در زندان را نبايد از ياد برده و به فراموشي سپرده شوند لذا تشكل فوق بر آن است كه همچون گذشته اطلاعات و اخبار وضعيت فعالين و زندانيان سياسي را به اطلاع عموم مردم رسانيده تا ياد وراهشان در اذهان مردم جاودانه باقي بماند . اميد است كه ملت ايران و خانواده هاي زندانيان و مبارزان سياسي اين تحفه ناچيز را در راه پاسداري از حقوق بشر وتسريع در برقراري دموكراسي و حاكميت مردم پذيرا باشند .
1) انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل بعد از اينكه از آلمان به ايران مراجعت نموده بود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز بازداشت و روانه زندان اين شهر شد . وضعيت دادگاهي ايشان مبهم مي باشد . طبق آخرين اخبار موثق ، آقايان عباس جمالي و و دكتر نعمت احمدي وكالت آقاي هدايت را بر عهده گرفته اند . در همين حال طي تماسي كه خبرنگاران سايت ايلنا با مرتضوي در تهران داشته اند ، اين فرد رخدادهاي اخير بوجود آمده عليه آقاي هدايت را تكذيب كرده است !
2) دادگاه پيمان عارف به دلايل نامعلومي با حضور آقاي سلطاني وكيل ايشان به تعويق افتاد . ظاهرا هنگام حضور آقاي سلطاني ، حداد قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب ، حاضر نبوده است . آقاي عارف به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و شركت در مراسم خرداد ماه و عضويت در گروههاي غير قانوني در حال محاكمه مي باشد . آقايان اكبر محمدي از دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و منوچهر محمدي از دانشجويان اقتصاد دانشگاه تهران و از محكومان حادثه 18 تير ماه 1378 همچنان در زندان اوين بسر مي برند همچنين برادران محمدي براي مداواي پزشكي خود به مرخصي احتياج دارند قابل ياد آوري است كه اكبر محمدي از ناحيه كبد و گوارش و منوچهر محمدي از ناحيه دهان و لثه به شدت رنج مي برند . همچنين سعيد كماليها نيز در اوين در حبس مي باشد .
3) از روند دادگاه روزبه شفيعي دانشجوي دانشگاه خواجه نصير طوسي به اتهامات واهي كه در تاريخ 30/10/82 به داگاه احضار شده بود اخبار موثقي در دست نيست . آقاي ميثم جولايي از دانشجويان دانشگاه تهران نيز، پرونده اشان به كميته انظباطي ارجاع داده شده است و تاكنون پنج بار پياپي به دادگاه احضار شده اند . پرونده آقايان امير حسين اعتمادي و سعيد قاسمي از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در كميته انضباطي دانشگاه مطرح است . آقاي عبد الرضا اشرف پور از دانشجويان پزشكي دانشگاه تهران كه در وقايع خرداد ماه امسال بازداشت شده بود ، پس از آزادي چند بار به دادگاه احضار شده و فعلا پرونده ايشان مفتوح است . اطلاعات تكميلي در مورد ايشان متعاقبا اعلام خواهد شد .
4) آقايان عباس دلدار ، بهروز جاويد تهراني ، احمد باطبي ، از دانشجويان دربند حادثه 18 تير ماه همچنان در زندان اوين بسر مي برند . قابل ذكر است كه آقاي لهراسبي از ديگر محكومين واقعه 18 تير ماه بعد از گذشت 2 ماه ، هنوز در انتظار قبول كفالت سه نفر، براي مرخصي استعلاجي خود مي باشد .
5) آقايان عليرضا جباري ، دكتر ناصر زرافشان ، عباس امير انتظلم ، اكبر گنجي ، عباس عبدي ، حسن يوسفي اشكوري و دكتر هاشم آغاجري همچنان دوره حبس خود را مي گذرانند . طبق اخبار تاييد شده آقاي اشكوري در دادگاه استيناف به هفت سال محكوم شده اند . 2 سال به اتهام نشر اكاذيب ، 4 سال به اتهام شركت در كنفرانس برلين ، 1 سال حبس براي توهين به مقدسات نظام ، مجموعه حبس ايشان را تشكيل مي دهند . ايشان از بيماري كليوي ديابت در زندان رنج مي برد و هر ماه پنج روز از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند ، از طرفي تقاضاي آزادي مشروط ايشان با توجه به سپري شدن نيمي از محكوميت ، تسليم دادگاه روحانيت شده است ، آقاي سيامك پورزند نيز به علت اتهامات بي پايه و اساس كه به زندان محكوم شده بود، همچنان در بدترين شرايط ، محبوس است .
6) دكتر فرزاد حميدي ، كوروش صحتي و حجت بختياري در بند يك زندان قصر همچنان دوره حبس مي گذرانند و به تازگي آقاي امير عباس فخرآور كه قبلا در زندان قصر در حبس بود به دلايل نامعلومي به بند 209 اطلاعات اوين منتقل گرديده . همچنين پرونده آقاي صحتي در هيئت تشخيص ديوان عالي مطرح است . گفتني است اخبار به دست آمده در رابطه با آقاي فاروق رسوليان حاكي از آن است كه شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد ، قاضي هدايتي، ايشان را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي به چهار سال حبس تعزيري محكوم كرده است .
7) آقايان تقي رحماني ، رضا عليجاني و هدي صابر از زندانيان ملي مذهبي هنوز بعد از چندين ماه بازداشت خودسرانه نيروهاي سپاه ، همچنان وضعيت قرار بازداشت موقت را در پرونده مبهم و مجعول خود دارند . همچنين آقاي رضا عاملي از زندانيان گروه مهدويت براي استفاده از مرخصي در انتظار وثيقه 200 ميليون توماني مي باشد . چند مدتي است كه ايشان از زندان اوين به زندان نا امن و خطرناك رجائي شهر كرج منتقل شده اند .
( نكته قابل توجه آنكه گزارشات ذكر شده مربوط به تعداد كمي از زندانيان شناخته شده عقيدتي و سياسي مي باشد .)
در پايان تشكل دانشجوئي فوق ضمن محكوميت در حبس نگه داشتن فعالين دانشجوئي و مبارزان سياسي ، خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي و سياسي دربند بوده و خواهان واكنش سازمانهاي بين المللي نسبت به ادامه روند بازداشت فعالين سياسي مي باشد .

اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران
www.daneshjooyan.org/farsi

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3962

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان بابت آخرين وضعيت سياسيون دربند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016