دوشنبه 20 بهمن 1382

بيانيه جبهه ملي ايران در بريتانيا در حمايت از نامه انتقادي دفتر تحکيم وحدت به خاوير سولانا

حضور عالي جناب کريس پتن، کميسر امور خارجي اتحاديه اروپا،

انتشار نامه سرگشاده 47 تشکل دانشجويي زير مجموعه دفتر تحکيم وحدت خطاب به خاوير سولانا، هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا، بار ديگر درايت و بينش عميق سياسي جوانان ايران را در انظار جهانيان متجلي کرد. انتقاد صريح دانشجويان از نگرش سودجویانه و غير دموکراتيک اتحاديه اروپا نسبت به حاکميت ضد مردمي ايران مويد اين پيام است که رسش سياسي نسل جوان امکان استيلاي استعمار نوين بر ايران زمين را عملا منتفي کرده است و هر نوع تساهل سودجويانه جهان خارج، بويژه کشورهايي که دائيه تمدن و دموکراسي دارند، نسبت به حاکميت غیر منتخب، توسط ملت ايران بخشوده نخواهد شد.

جبهه ملي ايران در بريتانيا با حمايت قاطع از مواضع شيردلان آزاده جنبش دانشجويي ايران بار ديگر به دول اروپائي گوش زد مي کند که هر نوع معامله با نظام غير منتخب حاکم بر ايران گرچه ممکن است منافع کوتاه مدتي را براي آنها تامین کند، اما در دراز مدت موجب صلب اعتماد مردم حق طلب و آزادی خواه ايران از اين دول خواهد شد.

شب آبسن است تا چه زاید سحر

جبهه ملي ايران در بريتانيا
بهمن 1382
فوریه 2004
لندن

رونوشت جناب آقای استرو، وزیر خارجه بریتانیا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4440

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملي ايران در بريتانيا در حمايت از نامه انتقادي دفتر تحکيم وحدت به خاوير سولانا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016