پنجشنبه 23 بهمن 1382

سايت شخصي معاون رئيس جمهور هک شد!

سايت شخصي سيد محمد علي ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهور هک شد. اين سايت که به سرعت در ميان اهل سياست و روزنامه نگاران خارجي محبوب شده بود در آستانه انتخابات دستکاري شده است. به رغم پيغام موجود در سايت که حاکي از کلاه سفيد بودن هکر است، نمي توان جنبه سياسي چنين دستکاري را نيز ناديده گرفت. آيا درگيري هاي سياسي به دنياي مجازي اينترنت فارسي زبان کشيده شده است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


هکر اين سايت در اين پيغام به مسئول فني سايت تذکر مي دهد که مسائل امنيتي را رعايت نکرده است. به چنين هکري کلاه سفيد مي گويند. معمولا کلاه سياه ها به قصد تخريب اقدام به دستکاري در سايت ها مي کنند.
رسانه هاي جناح منتقد دولت در ماه هاي اخير بارها بر عليه ابطحي و مطالبي که در سايتش مي نويسد مطالبي را منتشر ساخته بودند. روزنامه کيهان و رسالت ابطحي را به انتشار عکس بدون اجازه افراد و نگارش مطالب سخيف متهم مي کردند.


بعدالتحرير:
- مسئولين سايت مشکل را برطرف کرده و سايت بعد از حدود 5 ساعت به حال عادي بازگشته و در دسترس است. گزارش سايت آي تي ايران در زير جزئيات بيشتري را دربر دارد.

آدرس سايت ابطحي:
www.webnevesht.com


در همين زمينه:
- سايت محمد علي ابطحي هک شد، آي تي ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4566

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سايت شخصي معاون رئيس جمهور هک شد!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016