يكشنبه 26 بهمن 1382

بيانيه جمعي از فعالان ملي، مذهبي در مورد عدم شرکت در انتخابات

به نام خدا


انتخابات مجلس هفتم در شرايطي برگزار مي شود که جناحي از حاکميت به صورتي آشکار اقدام به نفي جمهوريت و انسداد مسير حق انتخاب مردم کرده است. از دوم خرداد 1376 که پس از سال ها ، مردم ايران با وحدت و يکپارچگي معنادار اراده خود را براي اصلاح امور از طريقي آرام و قانوني به منصه ظهور رساندند و آن را در انتخابات مجلس ششم و خرداد 1380 تکرار کردند، تماميت خواهان ضد اصلاحات درصدد انحراف اين راه برآمدند .
تا اينکه هم اکنون ، اوج اين انحصار گرايي ضد جمهوري و ضد اسلامي را در انتخابات مجلس هفتم به نمايش گذارده اند.
تضييع حق مجلس ششم با رد مصوبات آن طي سال هاي گذشته، ناديده گرفتن جايگاه مصرح مجلس در قانون اساسي و در شرايط کنوني ، رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان درون و برون حاکميت ، به ويژه بيش از 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم که گناهي جز دفاع از حقوق مردم و مبارزه با انحصار طلبي و انجام و طيفه نمايندگي نداشته اند؛ مبين قانون شکني و نفي کامل حاکميت مردم و اصول دوم ، سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ، بيست و سوم، هفتاد و يکم، هفتاد و ششم ، هشتاد چهارم، هشتاد و ششم ، نود و يکم و نود ونهم قانون اساسي مي باشد، که توسط شوراي نگهبان اعمال شده است.
ما، با تاکيد مجدد بر دفاع از آزادي ، استقلال، وحدت و حفظ کيان ملي؛ اين عملکرد جناح اقتدارگرا را با توجه به شواهد و قراين و تجارب تاريخي ، خطرناک و آن را به ضرر منافع ملي، مصالح کشور و حق تعيين سرنوشت مردم ايران ارزيابي مي کنيم و مسئوليت آن را متوجه کساني مي دانيم که حقوق اساسي و آزادي انتخاب را از ملت ايران سلب نموده اند.
لذا، در اين انتخابات دو مرحله اي که به صورت نمايشي و به منظور نفي حق مردم طراحي و اجرا شده است و توهيني آشکار به درک سياسي ملت ايران و نافي اصول مردم سالاري و حق قانون گذاري مردم از طريق مجلس است، شرکت نمي کنيم وهمچنان در کنار مردم براي تحقق حقوق اساسي جامعه، آزادي بيان و آزادي انتخاب به طريق قانوني و مسالمت آميز ، کوشا خواهيم بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهندس حميد احراري- محمد بسته نگار- مهندس محمد بهزادي- دکتر حبيب الله پيمان- دکتر مسعود پدرام- مهندس مجيد تولايي- سعيد درودي- دکتر عليرضا رجايي- دکتر رضا رئيس طوسي- دکتر حسين رفيعي- بهمن رضا خاني- دکتر احمد زيد آبادي- مهندس عزت الله سحابي- حسين شاه حسيني- شهين علوي- اعظم طالقاني- محمود عمراني- مهدي غني- دکتر نظام الدين قهاري- مرتضي کاظميان- فاطمه گوارايي- مرضيه مرتاضي لنگرودي- محمد محمدي اردهالي- مهندس وحيد ميرزاده- دکتر محمد ملکي- سعيد مدني- دکتر محمود نکوروح- ناصر هاشمي

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4644

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جمعي از فعالان ملي، مذهبي در مورد عدم شرکت در انتخابات' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016