دوشنبه 27 بهمن 1382

بيانيه جمعي از فعالان ملي- مذهبي در مورد عدم شرکت در انتخابات

به نام خدا

انتخابات مجلس هفتم در شرايطي برگزار مي شود که جناحي از حاکميت به صورتي آشکار اقدام به نفي جمهوريت و انسداد مسير حق انتخاب مردم کرده است. از دوم خرداد 1376 که پس از سال ها ، مردم ايران با وحدت و يکپارچگي معنادار اراده خود را براي اصلاح امور از طريقي آرام و قانوني به منصه ظهور رساندند و آن را در انتخابات مجلس ششم و خرداد 1380 تکرار کردند، تماميت خواهان ضد اصلاحات درصدد انحراف اين راه برآمدند .
تا اينکه هم اکنون ، اوج اين انحصار گرايي ضد جمهوري و ضد اسلامي را در انتخابات مجلس هفتم به نمايش گذارده اند.
تضييع حق مجلس ششم با رد مصوبات آن طي سال هاي گذشته، ناديده گرفتن جايگاه مصرح مجلس در قانون اساسي و در شرايط کنوني ، رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان درون و برون حاکميت ، به ويژه بيش از 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم که گناهي جز دفاع از حقوق مردم و مبارزه با انحصار طلبي و انجام و طيفه نمايندگي نداشته اند؛ مبين قانون شکني و نفي کامل حاکميت مردم و اصول دوم ، سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ، بيست و سوم، هفتاد و يکم، هفتاد و ششم ، هشتاد چهارم، هشتاد و ششم ، نود و يکم و نود ونهم قانون اساسي مي باشد، که توسط شوراي نگهبان اعمال شده است.
ما، با تاکيد مجدد بر دفاع از آزادي ، استقلال، وحدت و حفظ کيان ملي؛ اين عملکرد جناح اقتدارگرا را با توجه به شواهد و قراين و تجارب تاريخي ، خطرناک و آن را به ضرر منافع ملي، مصالح کشور و حق تعيين سرنوشت مردم ايران ارزيابي مي کنيم و مسئوليت آن را متوجه کساني مي دانيم که حقوق اساسي و آزادي انتخاب را از ملت ايران سلب نموده اند.
لذا، در اين انتخابات دو مرحله اي که به صورت نمايشي و به منظور نفي حق مردم طراحي و اجرا شده است و توهيني آشکار به درک سياسي ملت ايران و نافي اصول مردم سالاري و حق قانون گذاري مردم از طريق مجلس است، شرکت نمي کنيم وهمچنان در کنار مردم براي تحقق حقوق اساسي جامعه، آزادي بيان و آزادي انتخاب به طريق قانوني و مسالمت آميز ، کوشا خواهيم بود.

مهندس حميد احراري- محمد بسته نگار- مهندس محمد بهزادي- دکتر حبيب الله پيمان- دکتر مسعود پدرام- مهندس مجيد تولايي- سعيد درودي- دکتر عليرضا رجايي- دکتر رضا رئيس طوسي- دکتر حسين رفيعي- بهمن رضا خاني- دکتر احمد زيد آبادي- مهندس عزت الله سحابي- حسين شاه حسيني- شهين علوي- اعظم طالقاني- محمود عمراني- مهدي غني- دکتر نظام الدين قهاري- مرتضي کاظميان- فاطمه گوارايي- مرضيه مرتاضي لنگرودي- محمد محمدي اردهالي- مهندس وحيد ميرزاده- دکتر محمد ملکي- سعيد مدني- دکتر محمود نکوروح- ناصر هاشمي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4702

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جمعي از فعالان ملي- مذهبي در مورد عدم شرکت در انتخابات' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016