دوشنبه 18 اسفند 1382

بيانيه کميسيون زنان جبهه مشارکت به مناسبت روز جهاني زن، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۸ اسفند ۱۳۸۲ برابر با هشتم مارس ۲۰۰۴
کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي روز جهاني زن (هشتم مارس ) را به
عنوان "فرصتي جهاني براى تاکيد مجدد بر مطالبات اصولي زنان " مغتنم شمرد
و تاکيد کرد که همسو با جامعه زنان ، منتظر پيگيرى مطالبات بحق خود توسط
نمايندگان و سايرمراجع مربوطه است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين کميسيون روز دوشنبه در بيانيه اى به همين مناسبت اعلام کرد : همصدا
با همه زنان جهان ، بر تحقق عدالت جنسيتي ،ايجادفرصتهاى برابر شغلي ، آموزشي
و رفاهي و ورزشي ، رفع هرگونه تبعيض و خشونت اجتماعي و خانگي عليه زنان ،
جلوگيرى از ترويج فرهنگ مردسالار از تريبونهاى رسمي و رسانه ها و تحقق
خانواده مدرن و متعادل پاى مي فشاريم .
دراين بيانيه که از طريق نمابر در اختيار "ايرنا" قرار گرفت ، آمده
است : عليرغم تلاشهاى گسترده وديرپاى زنان براى احقاق حقوق انساني واجتماعي
خود، هنوز در جهان کشورى رانمي توان يافت که بتواند مدعي شود درآن هيچ نوع
نگرش و رفتار توام باتبعيض و خشونت نسبت به زنان وجود ندارد.
کميسيون زنان جبهه مشارکت ، تبعيض جنسيتي و نگاه جنس دومي به زنان را
منحصر به زمان و مکان خاص ندانست .
اين تشکل خاطرنشان کرد : زنان ايراني که روز ملي بزرگداشت زنان و
مادران را در زادروز بزرگ زن تاريخ اسلام - فاطمه زهرا(س ) - برگزار
مي کنند، همراه با ديگر زنان جهان ، روز هشتم مارس را نيز به پاسداشت حرکت
زنان دردمند و زحمتکشي که دههاسال پيش پيشاهنگي حرکتهاى حق طلبانه را به
عهده گرفته و براى احقاق حقوق خود به پا خاستند، گرامي مي دارند.
در اين بيانيه به برخي احاديث ازقول پيامبر اسلام (ص ) اشاره شده و آمده
است : زن مسلمان ايراني امروز با بزرگداشت هشتم مارس در کنار زنان ستمديده
جهان ، مي خواهد به آنها اعلام کند چهره اى که طالبانيسم از اسلام و زن مسلمان
ارائه مي دهد، چهره مخدوش وانحرافي است و يا تعاليم اسلام و رفتار پيامبر
اسلام درارتباط با زنان در تضاد و تناقض آشکار است .
کميسيون زنان جبهه مشارکت اضافه کرد : زن ايراني با آگاهي به ارزشهاى
وجود خود و عواطف زلال انساني خويش که مي تواند دنيايي را به صلح و آرامش
و مهرباني رهنمون کند، درکنار ديگر زنان آگاه وانديشمند جهان ، ديدگاههاى
افراطي درخدمت سرمايه دارى را که زن را تنها در "سکس " خلاصه مي کنند،
محکوم مي کند.
اين تشکل به جامعه جهاني هشدار داده است : چنانچه خواستار تحقق توسعه
درهمه ابعاد آن درجهان هستند، بايد باهمه توان در صدد ايجاد امکانات
برابر ودسترسي به فرصتهاى برابر براى زنان باشند. مبادا که در روند جهاني
شدن نيز قربانيان اصلي را زنان تشکيل دهند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5488

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه کميسيون زنان جبهه مشارکت به مناسبت روز جهاني زن، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016