سه شنبه 26 اسفند 1382

اطلاعيه مشترک شش حزب و سازمان سياسی پيرامون تظاهرات مردم درشهرهای کردستان ايران

ما امضاکنندگان اين اطلاعيه، با حمايت از حق طبيعی مردم کردستان ايران در همبستگی با مردم کردستان عراق، دخالت های تحريک آميز ماموران جمهوری اسلامی را محکوم می کنيم و خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری همه بازداشت شدگان تظاهرات اخير کردستان هستيم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سه شنبه ٢۶ اسفند ١٣٨٢ – ١۶ مارس ٢٠٠۴
چند شهر کردستان، در روزهای اخير شاهد اجتماعات مردمی و سپس درگيری ماموران حکومتی با اهالی اين شهرها بوده اند. برپايه گزارشات رسيده، درپی اعلام تصويب قانون اساسی موقت عراق از طرف شورای موقت حکومتی اين کشور که در آن حقوق مردم کردستان عراق در چارچوب کشور عراق به رسميت شناخته شد، هم ميهنان کرد ما بمنظور نشان دادن استقبال و شادی خود از اين واقعه، دست به تجمع هايي درسنندج، بانه، سقز، مريوان و پيرانشهر زدند و از اين تصميم حمايت کردند. اين تجمع ها اما در همه اين شهرها و در ابعادی متفاوت با دخالت و واکنش نيروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد و در نتيجه موجب حمله ماموران حکومت به اهالی گرديد.
در اثر اين تنش ها تاکنون دهها نفر از اهالی کردستان مجروح شده اند و گفته می شود که يکی از تظاهرکنندگان زخمی در بيمارستان جان سپرده است. صدها نفر از جوانان سنندج، مريوان، سقز، بانه، مهاباد، بوکان و پيرانشهر توسط ماموران بازداشت شده اند و به ده ها ساختمان دولتی و نظامی در اين شهرها خسارت وارد آمده است. مطابق آخرين گزارشات دراين شهرها حالت حکومت نظامی اعلام ناشده برقرارگرديده و نيروهای رژيم درخيابان ها و ميادين اين شهرها مستقر هستند.
ما امضاکنندگان اين اطلاعيه، با حمايت از حق طبيعی مردم کردستان ايران در همبستگی با مردم کردستان عراق، دخالت های تحريک آميز ماموران جمهوری اسلامی را محکوم می کنيم و خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری همه بازداشت شدگان تظاهرات اخير کردستان هستيم. حکومت جمهوری اسلامی که تاکنون با سرکوب گسترده و پيوسته مردم کردستان و انکار خشن خواست های ملی آنها، بيهوده و ناکام، خواسته است آرامش گورستانی در اين منطقه از ميهنمان برقرار کند، نمی خواهد بداند که مطالبات ملی مردم کردستان و پشتوانه مبارزاتی اين مطالبات چنان در اين مردم ريشه دار است که هر خبری و واقعه ای در پيوند با اين خواست ها، در هر کجا که باشد، عکس العمل آنان را بدنبال خواهد آورد. سرکوبگران حاضر نيستند چشم بر علت ها باز کنند، اما آماده سرکوب معلول ها هستند.
ما همواره گفته ايم و باز تکرار می کنيم که حل مساله ملی در کردستان و درسراسر ايران، تنها از طريق سياسی و فقط با پذيرش حقوق دموکراتيک کردها و ديگر خلق های ساکن ايران ميسر است. مردم کردستان ايران حق دارند که با کردهای عراق و ترکيه ابراز همبستگی کنند ولی بيشتر از آن از اين حق برخوردارند که خواست های ملی و دموکراتيک خود را در ايرانی آزاد و دموکراتيک محقق ببينند. تا اين حق تامين نشود، جرقه مقاومت های مردمی و سرکوب های حکومتی بر جای خود پا برجاست و در نهايت، پيروزی از آن مردم کردستان ايران می باشد.
ما همه آزاديخواهان را فرا ميخوانيم که از خواسته های برحق مردم کردستان پشتيبانی کنند.

اتحاد انقلابیون کردستان
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
حزب دمکرات کردستان ايران
شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5729

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه مشترک شش حزب و سازمان سياسی پيرامون تظاهرات مردم درشهرهای کردستان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016