چهارشنبه 27 اسفند 1382

كارگران لوله سازي خوزستان جاده اهواز - خرمشهر را بستند ، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
به دنبال عدم دريافت بيش از 8 ماه حقوق كارگران شركت لوله شركت خوزستان كيلومتر 9 جاده اصلي اهواز را بسته اند.
ابوطالبي دبير اجرايي خانه هاي كارگر جنوب كشور به ايلنا گفت: كارگران شركت لوله سازي خوزستان كه حدود 8 ماه است حقوق و مزايا دريافت نكرده اند، در پي دريافت وام 500 ميليون توماني مديريت و عدم دريافت حقوق معوقه دست به واكنش هاي مختلفي زدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: مديريت 500 ميليون تومان وام دريافت كرده اما ادعا مي كند اين مبلغ 300 ميليون تومان است و تا امروز نيز از پرداخت حقوق كارگران خودداري كرده است كه به دنبال آن كارگران از اين اقدام مديريت خشمگين شده و اقدام به بستن جاده اصلي اهواز كردند.
ابوطالبي گفت: از آنجايي كه كارگران اين شركت از روستاهاي اطراف هستند، اهالي روستاها نيز به جمع آنان پيوستند و در حال حاضر هر دو باند جاده بسته است وكارگران معترض اقدام به آتش زدن لاستيك در وسط جاده كرده اند.
وي افزود: كارگران اين شركت كه بيش از 500 نفر هستند دو روز قبل در چهار راه اصلي شهر تجمع كردند، اما هيچ پاسخي از مسوولان نشنيدند و روز گذشته نيز اين اعتراض ها ادامه داشته كه در نتيجه به اين نقطه رسيده است.
ابوطالبي گفت: با توجه به روند تجمع و اينك هر لحظه به جمع كارگران معترض افزوده مي شود، احتمال درگيري وجود دارد و انتظار مي رود مسوولان قبل از بروز هرگونه معضل جدي اقدامي عاجل به عمل آورند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5772

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كارگران لوله سازي خوزستان جاده اهواز - خرمشهر را بستند ، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016