چهارشنبه 26 فروردين 1383

بيانيه مشترک انجمن اسلامي و جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان در حمايت از انصافعلي هدايت


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6444

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه مشترک انجمن اسلامي و جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان در حمايت از انصافعلي هدايت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016