چهارشنبه 2 ارديبهشت 1383

جهاني ديگر ممكن است، گزارش سومين اجلاس فوروم اجتماعي ايران، گروه تدارك

*اعضاي گروه تدارك از 13 نفر به 20 نفر افزايش يافت

سومين اجلاس فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك در روز يكشنبه 23 فروردين 1383 برابر با 11 آپريل 2004 در پاريس برگزار شد. در اين اجلاس 7 ساعته تعدادي از فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي و علاقمندان به جنبش بديل جهاني سازي حضور داشته و در بحثها شركت فعال كردند.
دستور كار، تاريخ، محل و ساعت برگزاري اين اجلاس يك ماه قبل از برگزاري به طور علني اعلام شده و به قرار زير بود:

1- ارايه گزارش فعاليتهاي فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك و بحث و بررسي پيرامون آن.
2- بحث آزاد پيرامون مسايل جهاني سازي
3- جهاني سازي و ايران و چگونگي توسعه فعاليت فوروم اجتماعي ايران
اداره هر بخش جلسه به عهده يكي از اعضاي گروه تدارك بود كه به ترتيب زينت ميرهاشمي، مجتبي طالقاني و مهدي مراد پور اين وظيفه را به عهده گرفتند.

در بخش اول ناهيد جعفرپور، مهدي سامع، عيسي صفا و مجتبي طالقاني گزارش فعاليتهاي فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك در فاصله بين 15 نوامبر 2003 تا 11 آپريل 2004 را به اطلاع شركت گنندگان در اجلاس رساندند و پس از آن بحث و بررسي پيرامون اين بخش صورت گرفت.
يكي از مواردي كه پيرامون آن صحبت شد، تغير شكل سايت فوروم به طوري كه با تقسيم بندي مناسب بازديد كنندگان از سايت بتوانند به راحتي به موارد مورد نياز خود دسترسي داشته باشند بود. مورد ديگر پيشنهاد بحث و بررسي در مورد ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه ايران در سايت بود.

ليست فعاليتهاي فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك از 15 نوامبر 2003 تا 11 آپريل 2004 به شرح زير است.
1- كار روزانه بر روي سايت فوروم و فعال كردن روزانه اين سايت و انعكاس فعاليتهاي گروههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني در زمينه دفاع از حقوق مردم ايران و ارسال روزانه صدها نامه الكترونيكي براي ايرانيان در مورد مطالب مندرج در سايت.
2- شركت در روند تصميم گيريها در مورد تظاهرات 20 مارس 2004 در پاريس با شعار «عليه اشغال عراق و دفاع از صلح و دموكراسي» و شركت در اين تظاهرات.
3- تدارك شركت در فوروم اجتماعي جهان در هند كه به علت مشگلات ويزا و مالي، شركت فوروم ايران امكان پذير نشد.
4- شركت در نشستهاي تداركاتي فوروم اجتماعي اروپا كه در اكتبر 2004 در لندن برگزار خواهد شد و ارايه پيشنهادهايي از جانب گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران به اين نشستها.
5- ملاقات با مسئول روابط خارجي حزب كمونيست فرانسه و ارايه پيشنهاد براي طرح مساله ايران در پارلمان اروپا.
6- تهيه فراخوان تحريم انتخابات دوره هفتم مجلس جمهوري اسلامي و درخواست برگزاري رفراندوم. اين فراخوان را 628 نفر از فعالان اجتماعي، سياسي و فرهنگي امضا كردند.
7- مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي براي ياري به بم و فعاليت براي جمع آوري كمك براي زلزله زدگان بم.
8- مشاركت در نامه هاي اعتراضي و فراخوانهاي بين المللي. براي مثال امضاي فراخوانهاي «برضد ديوار نژرادپرستانه در فلسطين»، «اعتراض به اعمال خشونت بر مسيحيان و ديگر اقليتهاي مذهبي در عراق» «دفاع از حقوق كارگران و دمكراسي در مصر»، « درخواست لغو حالت فوق العاده و برقراري دمكراسي در سوريه» و......
9- شركت در جلسات تداركاتي فعالان سياسي و مدافعان حقوق بشر در پاريس به منظور به ثبت رساندن «قتل عام زندانيان سياسي بمثابه جنايت عليه بشريت» در عرصه بين المللي
10- حمايت از بسياري از بيانيه هاي گروههاي اجتماعي و فرهنگي در مورد نقض حقوق انساني در ايران و يا افشاي جنايتهاي رژيم خاكم بر ايران در مورد كارگران، زنان، دانشجويان و زندانيان سياسي.
11- تهيه «فراخوان همبستگي با جنبش اعتراضي مردم ايران» به منظور جلب همبستگي بين المللي. اين فراخوان را تاكنون دهها تن از فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي غير ايراني امضا كرده اند.
12- تماس با بعضي از فعالان جنبش بديل جهاني سازي در ايران.

ب- بخش دوم اجلاس به بحث آزاد پيرامون جهاني سازي اختصاص داشت كه با پيشنهاد تعدادي از شركت كنندگان و براي پيشرفت بهتر كار جلسه، فقط به مساله ايران و جهاني سازي اختصاص پيدا كرد.
در اين باره بحثها بيشتر پيرامون تاثير جهاني سازي نئوليبرال بر حيات مردم ايران، برخورد رژيم استبدادي حاكم بر ايران با جهاني سازي نئوليبرال و نهادهاي وابسته به آن و مساله امكان مداخله نظامي امپرياليستي بود. تعدادي از شركت كنندگان پيش نهاد كردند كه يك گروه كاري براي تهيه پيش نويس منشور فوروم اجتماعي ايران تشكيل شود تا با بررسي جوانب مختلف جامعه ايران و جهاني سازي نئوليبرال، پيش نويس منشور فوروم ايران را تهيه كرده و براي بحث و بررسي آن را منتشر كنند.
اين پيشنهاد مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت. پيشنهاد ديگري نيز از جانب تعدادي از شركت گنندگان مبني بر برگزاري جلسات بحث پيرامون مسائل جهاني سازي نئوليبرال نيز به اجلاس ارايه شد كه گروه تدارك جديد به برگزاري اين گونه جلسات اقدام نمايد.


ج- بخش سوم برنامه اجلاس به چگونگي توسعه فعاليت فوروم اجتماعي ايران- گروه تدارك اختصاص داشت.
در اين بخش شركت كنندگان با توجه به عمر 8 ماهه گروه تدارك، پيشرفت كارها را بسيار مثبت ارزيابي كردند. مهمترين نكته مورد بحث در اين بخش، چگونگي استفاده بهينه از امكانات موجود بود.
در اين رابطه پيشنهادهاي مختلفي به اجلاس ارايه شد. پس از بحث پيرامون اين پيشنهادها، اجلاس به اين نتيجه رسيد كه فعاليت گروه تدارك در چهار گروه كاري، تهيه پيش نويس منشور، روابط بين المللي، انتشارات و تبليغات و روابط عمومي متمركز شود.
در پايان اين بخش علاوه بر 13 تن از اعضاي سابق گروه تدارك 7 تن از حاضران براي فعاليت در گروه تدارك داوطلب شدند. همچنين آقاي حسين نظري پيوستگي «كمسيون ارتباطات سنديكايي ايران» به فوروم اجتماعي ايران اعلام نمود. همچنين تعدادي از شركت كنندگان اعلام كردند كه بدون شركت در گروه تدارك آماده همكاري با گروههاي كاري هستند. بديهي است كه عضويت در فوروم به معني تعهد براي شركت در تمامي حركتهاي فوروم و يا قبول هر مسئوليتي نيست و قبول هر مسئوليت و يا شركت در هر حركت و يا شركت در هر اجلاسي از جانب هر عضو داوطلبانه است.

اسامي اعضاي گروه تدارك به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: حسين اخوان توحيدي، فرح اقبال، عادل الله مرادي، ناهيد جعفر پور، يزدان حاج حمزه، بهزاد حرمتي، فريدون رمضاني، بيژن زيبايي، مهدي سامع، محمود شخصيان، عيسي صفا، مجتبي طالقاني، جعفر غفارپور، مهرداد قادري، يدي محمودي، مهدي مراد پور، كريم محمودي، زينت ميرهاشمي، حسين نظري و نادر نوري زاده.

د- برنامه فوروم تا اجلاس آينده به قرار زير است
علاوه بر برنامه روزمره كه شامل كار روي سايت، ترجمه اسناد جنبش و تماس با ايرانيان است دو پروژه مهم در دستور كار فوروم اجتماعي ايران – گروه تدارك قرار دارد.
پروژه اول: تدارك براي شركت در فوروم اجتماعي اروپا در لندن و تدارك شركت در فوروم اجتماعي جهان در پورتو الگره


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پروژه دوم: تلاش براي جمع آوري هرچه بيشتر امضا براي «فراخوان همبستگي با جنبش اعتراضي مردم ايران» «فراخوان همبستگي با جنبش اعتراضي مردم ايران».
در هر دو مورد گروه تدارك ايرانيان را به مشاركت هرچه فعال فرا مي خواند و از همه فعالان و علاقمندان به جنبش بديل جهاني سازي در خواست مي كند كه براي شركت در اين دو پروژه با فوروم اجتماعي ايران – گروه تدارك همكاري نمايند.

و- تقسيم كار دروني گروه تدارك به قرار زير است
- گروه كاري انتشارات، تبليغات و سايت: فرح اقبال، ناهيد جعفر پور، بهزاد حرمتي، عيسي صفا، مهدي مراد پور، زينت ميرهاشمي، نادر نوري زاده و غفور وهابي.
- گروه كاري روابط بين المللي: ناهيد جعفرپور، عيسي صفا، مجتبي طالقاني و مهرداد قادري
- گروه كاري روابط عمومي: حسين اخوان توحيدي، فرح اقبال، عادل الله مرادي، مهدي سامع، يدي محمودي، مهدي مراد پور و زينت ميرهاشمي.
- گروه كاري تهيه پيش نويس منشور: ناهيد جعفر پور، يزدان حاج حمزه، عيسي صفا، مجتبي طالقاني، نادر نوري زاده و غفور وهابي.
- مدير سايت : زينت ميرهاشمي

اين گزارش به زبانهاي ديگر ترجمه و در اختيار فورومهاي اجتماعي ديگر كشورها و فوروم اجتماعي جهان قرار داده مي شود.
فوروم اجتماعي ايران – گروه تدارك

ادرس سايت فوروم اجتماعي ايران-گروه تدارك
http://www.iransocialforum.org

آدرس اي ميل روابط بين المللي
sfiran@wanadoo.fr

آدرس اي ميل سايت و روابط عمومي
iran_social_forum@yahoo.com

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6698

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جهاني ديگر ممكن است، گزارش سومين اجلاس فوروم اجتماعي ايران، گروه تدارك' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016