سه شنبه 30 تير 1383

بيانيه دفتر اروپايي حزب ملت ايران، به مناسبت سالروز 30 تير

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم
حزب ملت ايران
دفتر اروپايي

گرامي باد خاطره قيام ملي 30 تير

“ اي كاش مرده بودم و ملت ايران را اينطور
عزادار نمي د يدم ”
دكتر محمد مصدق

روز بيست و پنجم تيرماه 1331 ، دكتر مصدق بعلت مخالفت شاه با انتخاب وزير جنگ كه طبق نص قانون اساسي از وظايف نخست وزير و با رأي موافق مجلس شوراي ملي بود ، از مقام نخست وزيري استعفاء داد . بلافاصله احمد قوام « قوام السلطنه » از سوي شاه به نخست وزيري منصوب شد . احمد قوام با وجود تجربه و پختگي كه در امور سياسي داشت ولي نتوانسته بود به درستي اصالت نهضت ملي را درك نمايد و بهمين علت آلت دست دربار بخصوص اشرف پهلوي خواهر شاه گرديد و نخست وزيري را پذيرفت و با اعلاميه تهديد آميزي از مردم خواست دست از مبارزه برداشته و تابع اوامر دولت گردند . در انتهاي اعلاميه
تهديد آميز خود اشاره نمود كه
« به عموم اخطار مي كنم كه دوره عصيان سپري شده روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است . كشتي بان را سياستي دگر آمد »
27/4/1331 رئيس الوزراء – قوام السلطنه
ولي مقاومت مردم از همان فرداي كناره گيري دكتر مصدق از مقام نخست وزيري آغاز شد و به سرعت به ديگر شهرستان ها گسترش يافت .
در اثر اعتراض گسترده مردم در روزهاي 26و 27 و 28 تيرماه ، نيروهاي نظامي با پشتيباني واحدهاي زرهي در نقاط حساس تهران مستقر شدند . همبستگي مردم در زير شعار يا مرگ يا مصدق در سي ام تير ماه ، قيام ملي را به اوج خود رسانيد . در اجراي دستور ، نيروهاي نظامي به صفوف مردم حمله نموده و تظاهر كنندگان را به رگبار مسلسل بستند ولي مردم با دادن تلفات جاني نه تنها عقب نشيني نكردند بلكه مصمم تر از پيش ، صف هاي خود را مستحكمتر نموده و با ايمان به راه و هدف خود دلاورانه ادامه دادند . اين امر موجب شد تا آثار نافرماني در بين يگان هاي نظامي بوجود آيد . خطر پيوستن پرسنل نظامي به صف مردم ، شاه رانگران كرده و مجبور نمود تا دستور دهد واحد هاي نظامي به سربازخانه ها باز گردند و از عصر سي ام تير حفاظت شهرها بدست مردم افتاد كه با هوشياري نظم را برقرار كردند
شاه در برابر عزم و اراده مردم مجبور به عقب نشيني گرديد و بار ديگر فرمان نخست وزيري را بنام دكتر مصدق صادر نمود وبا تمكين از قانون اساسي انتخاب وزير جنگ را بعهده رئيس دولت واگذارد . قيام سي ام تير با بيش از هشتصد تن كشته و زخمي به پيروزي رسيد كه اين پيروزي تاريخي مديون همبستگي آحاد ملت ايران در يك جبهه گسترده بود . بيگانگان و خودكامگان دريافتند تا زماني كه ملت ايران در صف واحدي قرار دارد هيچ قدرتي قادر نخواهد بود بر آنها مسلط شود . لذا نفوذ در صفوف نهضت ملي جهت تفرقه اندازي آغاز شد تا زمينه براي توطئه هاي بعدي آماده شود دكترمصدق با رهبري خردمندانه خود نه تنها ملت ايران را بسوي استقلال و آزادي هدايت نمود و منابع اقتصادي و مراكز سياسي و فرهنگي كشور را از زير سلطه بيگانگان رهايي بخشيد بلكه موجب گرديد تا ملت هاي خاورميانه و شمال افريقا نيز بيدار شده و براي رسيدن به استقلال ، عليه استعمارگران به پاخيزند . لذا عوامل « سيا و انتليجنت سرويس » با رخنه در صفوف ملت ، توانستند شخصيت هايي را مانند آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني ، آيت الله بهبهاني ، دكتر مظفر بقايي ، حسين مكي وووو ……با وعده و وعيد بسوي خود جلب و در برابر نهضت ملي ايران و بخصوص رهبر فرزانه آن دكتر مصدق قرار دهند كه نتيجتأ به كودتاي 28 مرداد 1332 ختم شد و كشورمان به مدت 25سال زير سلطه استبداد سلطنتي قرار گرفت .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اثر همبستگي و يك پارچگي ملت ايران در بهمن ماه 1357 استبداد سلطنتي ساقط گرديد ولي با افسوس بسيار بار ديگر بر اثر تفرقه و پراكندگي بين سازمان هاي و شخصيت هاي سياسي
خودكامگي بر كشورمان حاكم گرديد . چنانكه اوضاع بهمين منوال پيش برود آينده اي بس خطرناك در پيش رو خواهيم داشت .
هم ميهنان گرامي ، ايرانيان آزاديخواه !
با توجه به تاريخ يكصد سال اخير ، تمام پيروزي هاي ما در اثر اتحاد و هبستگي ملي بوده است و تمام شكست ها بر اثر پراگندگي و تفرقه . بايد از منيت در آئيم و ما شويم واز پراكندگي به وحدت كلمه برسيم تا با كمك هم از نو نيا خاك ورجاوندمان را بسازيم و آباد كنيم و آزادي و دادگري را در سراسر ايران زمين بر پا داريم . تا روان مادران و پدران مان را شاد نمائيم ، تا نسل هاي آينده كشورمان بوجود مادران و پدراني چون ما افتخار نمايند ودر برابر ملت هاي جهان سربلند و مفتخر باشند اين ديگر بستگي به همت فرد فرد ما دارد .

درود برروان تابناك مصدق بزرگ پيشواي آزادگان
درود بر روان پاك شهداي سي ام تير
درود بر روان پاك داريوش و پروانه فروهر جانباختگان
راه آزادي و شرف
درود بر زندانيان سياسي و دانشجويان آزاديخواه


دوشنبه 29 تيرماه 1383 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10221

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر اروپايي حزب ملت ايران، به مناسبت سالروز 30 تير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016