دوشنبه 2 شهريور 1383

خاتمى هرگونه دخالت ايران در اوضاع عراق را رد کرد، ايرنا

* ما به شدت نگران وضع عراق هستيم
* مسووليت آنچه در اين کشور مىگذرد متوجه گروه هاى اشغالگر است
* با آمريکايىها پيام هايى داشته ايم اما در اين مورد خاص ، با آنها تماس خاصى نداشته ايم
-----------------------------------------

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۲ / ۰۶ / ۸۳
سيد محمد خاتمى رييس جمهورى هرگونه "دخالت تحريک آميز ايران در
اوضاع عراق " را به شدت رد کرد و گفت : ما خواستار ثبات و آرامش در اين
کشور هستيم و جمهورى اسلامى ايران هيچگونه دخالت تحريک آميزى در عراق
نداشته است .
رييس جمهورى روز دوشنبه در حرم مطهر بنيانگذار جمهورى اسلامى در گفت
و گو با خبرنگاران اظهار داشت : با توجه به پيوندهاى دو کشور ايران و عراق
،جمهورى اسلامى ايران همواره براى آرامش ، اتحاد و پيوستگى عراق تلاش کرده
است .
خاتمى با بيان اين مطلب که "ما به شدت نگران وضع عراق هستيم "، گفت :
اصلا به انگيزه ها و مقدمات آنچه در عراق مىگذرد کارى ندارم ، اما آنچه
امروز رخ مىدهد بسيار نگران کننده است .
وى در پاسخ به سووال يک خبرنگار عرب که پرسيد ، "آيا ايران از مقتدا
صدر حمايت مىکند و در خصوص مسايل اخير عراق مقام هاى ايرانى باآمريکايى ها
ارتباط برقرار کرده اند" ، اظهار داشت : ما هيچ وقت از هيچ گروه و دسته اى
جانبدارى نکرده ايم .
وى گفت : امروز صحبت ازمصالح تمامى ملت عراق است که مورد تهديد قرار
گرفته اند.
رييس جمهورى به اوضاع امروز عراق اشاره کرد و گفت : مسووليت آنچه در
اين کشور مىگذرد متوجه گروههاى اشغالگر است .
خاتمى افزود : با آمريکايىها پيام هايى داشته ايم اما در اين مورد خاص
، با آنها تماس خاصى نداشته ايم .
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از اين گفت و گو اوضاع عراق را نگران کننده
خواند و گفت : حتى اگر گروههايى که به بهانه سرکوب آنها اين عمليات رخداده
است در گذشته هم کارى کرده بودند در اين دوره هيچگونه اقدام تحريک آميزى
نکرده اند.
وى افزود : حتى به عکس اينها اعلام آمادگى کردند که حاضرند مذاکره کنند
و شروط را بپذيرند ولى مثل اينکه اراده اى در کار بود که نجف را بکوبند و
يک زهرچشمى از مجموعه عراقيها بگيرند.
آقاى خاتمى خاطرنشان کرد : ديروز فلوجه بود و امروز نجف است و اگر
اين روند ادامه يابد فردا شامل حال همه عراقيها خواهد شد.
رئيس جمهورى تصريح کرد : کشتار مردم بيگناه و اهانت به حرم حضرت على
(ع ) به هيچ عنوان قابل قبول نيست .
وى با بيان اين مطلب که درست است که در اين بمبارانها نيروهاى
اشغالگر نقش اصلى را دارند ، اظهار داشت : معتقدم دولت موقت عراق نيز در
مقابل آزمون سختى قرار گرفته است و اگر نتواند اين مسايل را حل کند حتما
افکار عمومى عراق نسبت به او نظر خوشى نخواهند داشت .
وى افزود : منهاى جنبه اسلامى و شيعى بعنوان يک جنبه انسانى و با توجه
به سرنوشت عراق بايد يک فعاليت بيشترى صورت بگيرد.
خاتمى با بيان اين مطلب که کشورهاى اسلامى و کشورهاى ديگر در اين خصوص
تحرک لازم را نداشته اند ، به پيشنهاد خود مبنى بر برگزارى اجلاس اضطرارى
سران کشورهاى اسلامى اشاره کرد و گفت : به همين دليل من از آقاى بداوى
رئيس دوره اى سازمان کنفرانس اسلامى خواستم که فورا اقدام کند. ايشان نيز
با من هم نظر بود و حرفهاى من را تاييد کرد.
ايشان گفت که مىتواند با برخى اعضا صحبت کند و اگر لازم باشد
جلسه سران را تشکيل بدهيم .
آقاى خاتمى اظهار داشت : من نيز گفتم که حداقل لازم است دستور دهيد
قبل از آن وزيران خارجه کشورهاى اسلامى گردهم آيند.
رئيس جمهورى خاطرنشان کرد : ما شديدا نگران وضع عراق هستيم . آنچه ما
از ابتدا خواسته ايم ثبات و آرامش عراق بوده است .
وى افزود : با وجود اينکه پيوندهاى ما با ملت عراق پيوندهاى مستحکمى
است ايران نه تنها هيچگونه دخالت تحريک آميزى در عراق نداشته است بلکه
همواره در جهت ايجاد آرامش ، اتحاد و به هم پيوستگى گروهها تلاش کرده است .
رئيس جمهورى تصريح کرد : ما حتى دولت موقت عراق را گامى بعنوان
استقرار يک دولت دائمى دموکراتيک در عراق مورد تاييد قرار داديم و الان
بايد هر چه زودتر انتخابات سراسرى صورت بگيرد و ملت عراق بر سرنوشت خويش
حاکم شود.
وى گفت : آنچه که رخداده است باعث تاسف است و اميدوارم ما هر چه
زودتر شاهد ثبات و آرامش در عراق باشيم .
رئيس جمهورى در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العربيه که پرسيد آيا
ايران از مقتدى صدر حمايت ميکند و در خصوص حوادث عراق با آمريکا تماس -
هايى داشته است يا خير ، اظهار داشت : ما هيچوقت بطور رسمى از هيچ گروهى
جانبدارى نکرده ايم . آنچه امروز رخ مىدهد صحبت از طرفدارى از يک گروه
نيست بلکه صحبت از مصالح کل ملت عراق است که مورد تهديد قرار گرفته است .
وى گفت : شيعيان که اکثريت عراق را تشکيل مىدهند مورد فشار قرار
گرفته اند و در اين مورد خاص هم مسئوليت مورد توجه گروههاى اشغالگر و
کسانى است که با آنان همراهى کرده اند و هيچ بهانه اى براى اين کار
نداشته اند و پيدا بود که مسئله اى است براى زهرچشم گرفتن از کل ملت عراق و
ضربه زدن به آرامش و ثبات و ايجاد فضايى که در آن فضا بتوانند خواسته هاى
خودشان را نسبت به سرنوشت حکومت تحميل کنند.
رئيس جمهورى با تاکيد بر اين مطلب که ما بطور رسمى و علنى از هيچکس
و گروهى طرفدارى نکرده ايم اظهار داشت : ما خواستار آرامش در عراق
بوده ايم .
وى گفت : ما شوراى حکم را تاييد کرديم و از تشکيل دولت موقت عراق نيز
استقبال کرديم و همه اينها را مقدمه اى يک انتخابات دموکراتيک در عراق و
حاکميت ملت عراق بر سرنوشت خويش دانسته ايم .
خاتمى افزود : ما با آمريکايىها پيام هايى داريم و به آنها آن را
گفته ايم اما در اين مورد خاص با آمريکايىها تماس نداشته ايم و به صورت
رسمى و علنى مواضع خود را گفته ايم .
وى گفت : اکنون نيز معتقدم اشغالگران بايد مسئولت آنچه که در عراق
رخ مىدهد را بپذيرند و بگذارند ملت عراق خودشان تصميم بگيرند.
رييس جمهورى در ادامه گفت و گو با خبرنگاران ، دستاوردهاى دولت در
عرصه هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى را قابل توجه دانست و از همه منتقدان
دولت خواست منصفانه انتقاد کنند.
وى افزود : اين دولت در يک سال باقيمانده از فعاليت خويش مسيرى را که
انتخاب کرده است با استحکام و قاطعيت بيشتر ادامه خواهد داد.
آقاى خاتمى تصريح کرد : من از منتقدان مىخواهم که در نقد خود آنجا
که ناکامى وجود داشته مطرح کنند اما گاهى مىبينم کاميابىهاى دولت را
نيز ناکامى تلقى مىکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى افزود : بايد منصفانه قضاوت شود. اگر ما در زمينه داخلى و خارجى
نارسايى داشته ايم بايد گفته شود چقدر دولت مقصر بوده است و چقدر عوامل
ديگر سبب شده است که ما نتوانيم موفق شويم .
رييس جمهورى حساب ذخيره ارزى و فعاليت بيشتر بخش خصوصى را از
افتخارات اين دولت و از دستاوردهاى بزرگ دولت دانست که خيلىها با آن
مخالف بوده اند.
وى فعاليت هاى دولت در عرصه سياست خارجى را نيز قابل توجه دانست و
گفت : ما بايد در يک فضاى مناسب فعاليت کنيم و اگر اين فضا مناسب نباشد
يا فعاليت ها موفق نخواهد بود يا موفقيت ها در چنين فضاى نامناسبى ناديده
انگاشته مىشود.
آقاى خاتمى اظهار داشت : هفت سال پيش فضاى داخلى و خارجى بسيارمناسب-
تر براى قضاوت ها و نيز بسيار اميدوارکننده تر براى اين کارها بود اما آن
فضا تا حدود زيادى لطمه خورده است که بايد اين مساله در جاى خود بررسى
شود.
رييس جمهورى گفت : در عرصه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دستاوردهاى
قابل توجهى داشته ايم هر چند ممکن است انتقاداتى نيز در اين خصوص وجود
داشته باشد.
وى با بيان اين مطلب که عملکرد دولت در مجموع موفق بوده است ، افزود :
البته در عرصه هاى سياسى ممکن است ما تاخير داشته باشيم و مشکلاتى وجود
داشته باشد اما در عرصه هاى اقتصادى دستاوردهاى خوبى داشته ايم هر چند
ممکن است نواقصى در امور وجود داشته باشد.
رييس جمهورى سال گذشته را براى دولت سالى سنگين توام با کارهاى بزرگ
و مشکلات بزرگ دانست و گفت : هفته دولت موقعيت مناسبى است که مسوولان گزارش
عملکرد خويش را به مردم ارايه کنند و مردم در جريان امور قرار گيرند.
وى افزود : هفته دولت فرصت مناسبى است که ميان ملت به عنوان صاحب اصلى
کشور و دولت به عنوان مبعوث از طرف ملت ، رابطه دوطرفه اى برقرار شود.
خاتمى با بيان اين مطلب که بايد در ارزيابى عملکردها ملاک مشخصى وجود
داشته باشد، گفت : نبايد هرکسى با يک ملاک خاص و بدون اينکه بيان کند با چه
ملاکى مسايل را ارزيابى مىکند با آن روبرو شود.
آقاى خاتمى با بيان اينکه برنامه پنج ساله سوم چارچوب عملکرد دولت
بوده است ،اظهار داشت : ممکن است اين برنامه مورد قبول برخىها نباشد
اما وقتى اکثريت مجلس آن را تصويب کرد بايد همه در چارچوب اين برنامه
عمل کنند.
وى همچنين ياد و خاطره شهيدان رجايى ، باهنر و همه شهداى دولت را
گراميداشت و علو مقام اين شهيدان را از درگاه خداوند متعال مسالت کرد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11175

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمى هرگونه دخالت ايران در اوضاع عراق را رد کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016