پنجشنبه 3 ارديبهشت 1383

هيات پارلماني ايران در نشست بين المجالس ادعاى تکرارى امارت را رد کرد، ايرنا

نيويورک ، ايرنا : سوم ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با ۲۲ آوريل۲۰۰۴
هيات شرکت کننده مجلس شوراى اسلامي ايران در يکصد ودهمين نشست بين المجالس
در مکزيک ، ادعاى تکرارى امارات متحده عربي درباره جزاير ايراني ، واقع در
خليج فارس را رد کرد.
نماينده مجلس امارات متحده عربي روز سه شنبه در نخستين روز کارى از نشست
بين المجالس در سخنان خود به جزاير ايراني ابوموسي و تنبهاى بزرگ و کوچک
اشاره کرد و گفت : امارات متحده عربي با "همسايه خوب" خود يعني ايران
همچنان بر سر جزاير سه گانه "که قلمرو و فضاى آنها متعلق به امارت است "
اختلاف نظر دارد.
بنا بر گزارش بخش رسانه اى سفارت جمهورى اسلامي در مکزيکوسيتي ، هيات مجلس
شوراى اسلامي ايران در پاسخ اظهارات نماينده امارات ، آنها را بي پايه و اساس
خواند.
هيات ايراني واقعيت تعلق داشتن جزاير به ايران و موضع ثابت و هميشگي
جمهورى اسلامي ايران را در اين زمينه مورد تاکيد قرار داد.
هيات مجلس شوراى اسلامي ايران با بيان به چندين دور مذاکره و گفت وگو

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بين ايران و امارات ، خواستار حل و فصل مسالمت آميز سوء تفاهم در فضايي
دوستانه شد.
هيات ايراني همچنين هرگونه مداخله طرف ثالث در اين موضوع را موجب
پيچيده تر شدن سوءتفاهم موجود و تاثير منفي بر روند مثبت جارى براى حل اين
موضوع دانست .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6722

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هيات پارلماني ايران در نشست بين المجالس ادعاى تکرارى امارت را رد کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016