جمعه 25 ارديبهشت 1383

فرماندار تبريز: بي رغبتي مردم در انتخابات معادلات زيادي را برهم زد

محمدي، فرماندار تبريز
محمدي، فرماندار تبريز

تبريز نيوز: سرويس سياسي: محمدي , فرماندار تبريز در گفتگو با پيمان پاك مهر با اشاره به روند انتخابات اخير مجلس هفتم گفت: عدم مشاركت و بي رغبتي مردم در انتخابات معادلات زيادي را برهم زد. چرا كه در دور دوم انتخابات مجلس هفتم در تبريز از يك ميليون و دويست هزار نفر از واجدين شرايط راي دادن، بيش از يك ميليون و چهل هزار نفر به پاي صندوق نيامدند.

محمدي، انتخابات دور دوم مجلس هفتم در حوزه تبريز، آذرشهر و اسكو را از سالم ترين انتخابات ناميده و افزود: هيات اجرايي و فرمانداري به عنوان مجري انتخابات در دور اول و دوم سالم ترين انتخابات را برگزار كرديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود : آنچه از صندوق ها بيرون آمد، راي مردم بود. در مرحله اول هم بازشماري صندوق هاي راي صحت مجريان انتخابات را كاملاً ثابت كرد.

فرماندار تبريز تصريح كرد: در خصوص شكايات وارده كانديداها با دقت و عدالت رسيدگي كرديم چراكه دفاع از حقوق شهروندي را وظيفه خود مي دانيم، هرچند كه در مرحله رد صلاحيت نامزدها توسط هيات هاي نظارت شوراي نگهبان عاجز از اعمال حق بوديم ولي در اجرا با قاطعيت پاسدار سلامت انتخابات شديم.

پيمان پاك مهر – روزنامه نگار در تبريز
www.Tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com


دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7655

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرماندار تبريز: بي رغبتي مردم در انتخابات معادلات زيادي را برهم زد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016