سه شنبه 26 خرداد 1383

مجوز تشكل دانشجويي در دانشگاه آزاد واحد شبستر صادر نمي شود، امضا محفوظ

دانشجويان دانشگاه آزاد واحد شبستر باز هم درروند كند استعلام هاي هيئت موسسين انجمن اسلامي شكايت نامه هايي به نهاد رهبري منطقه ۲ دانشگاه هاي آزاد اسلامي ارجاع داده اند.
اين دانشجويان كه از سال ۷۸ تا كنون بارها و بارها اقدام به تحصن كردند هنوز به نتيجه اي در مورد انجمن اسلامي اخذ ننموده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئولان دانشگاه به گونه اي رفتار مي كنند كه انگار قرار نيست هيچ اتفاقي بيافتد به طوري كه حتي دفتر انجمن اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر به راحتي اعلام مي دارد كه استعلام هاي هيئت موسسين انجمن اسلامي را نمي داند كجا گذاشته است و با آسودگي خيال اعلام مي دارد كه چيز مهمي اتفاق نيافتاده و هيچ پاسخ روشني در مورد اين قضايا ارائه نداده اند.

امضا محفوظ : دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8963

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجوز تشكل دانشجويي در دانشگاه آزاد واحد شبستر صادر نمي شود، امضا محفوظ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016