شنبه 13 تير 1383

نامه ديگري از يک بسيجي سابق به آيت الله خامنه ای

نامه ای ديگر به رهبری آيت الله امام خامنه ای
محمود ح بسيجی سابق از ميدان محمديه تهران
حضرت آيت الله خامنه ای سلام عليکم.
چاره ای نيست کافران نامسلمان اين دستگاه شيطانی را ساخته اند که تند تر از براق خبرات را به همه عالم استخبار خواهد کرد. دوستان مشترکمان به اينجانب خبر داده اند که سرکار و دوستانتان نامه حقير را خوانده ايد. البته شما تنها نيستيد و آن نامه اول من به شما را دست کم 4600 نفر فقط از اينترنت خوانده اند و حتمن دوستان مشترکمان چاپ هم کرده اند و تکثير. می بينيد که غربيهای حرامزاده کافر حتی در اينجا هم دموکراسی را رعايت کرده اند و دستگاهی ساخته اند که حتی وقتی شما هم با آنهمه کرامات به اينترنت دست می بريد و مطلب مرا و يا هر بی سر و پای ديگری را می خوانيد يک شماره به افتخارتان می انداز. ولی مطلب امروز من در اين مورد نيست و بيشتر در مورد برادرتان و هم برادر برادرتان آقای هاشمی رفسنجانی و برادر برادرانتان در انواع و اقسام بيوت آيت الله ها و حجج اسلام و بازاريهای محترم بازارهای مختلف تهران و مشهد و اصفهان و تبريز و ديگر شهرهای ايران است. نام نامی اين برادر صدام حسين افلقی تکريتی ست. البته من نمی خواستم مستدعی اوقات شريف و مبارک شما شوم، ولی مردم در کوچه و بازار در تهران و طبق اخبار برادر من در شهر مقدس و پاک قم که البته برای ماموريت به آنجا رفته است باعث شدند تا ديگر بار برای شما که مظهر پاکی و پاکيزه گی و شرافت و انسانيت هستيد نامه بنويسم. و ای کاش عوض همه اينها می نوشتم اسلاميت! آری حضرت آيت الله خامنه ای مردم ايران خطوط چهره رهبر کبير انقلاب ايران حضرت امام خمينی قدس سره... را در چهره حسين صدامی باز شناخته اند! من به آن توجه نکرده بودم ولی باور کنيد راست می گويند، البته من مطمئنم که سرکار که خيلی دانش داريد اين همانندی را پيش ما درک کرده ايد. اگر رهبر کبير انقلاب ريششان تراشيده بودند هم ما به همين شباهت رسيده بوديم. در اعمال هم؛ ايرانی بودن و تبعاتش به کنار؛ رهبری کبير ما امام خمينی قدس سره شريف همان قتل ها و آدمکشيهائی را مرتکب شده که همتای او در عراق. باور کنيد زندان ابوقريب چندان تفاوتی با زندان اوين ندارد. تنها تفاوتش اين است که يکی در ايران اسلامی و شيعه است و ديگری در عراق نيمه شيعه و نيمه سنی. تفاوت ديگرش در اين است که آمريکائی های کافر آمده اند و جنايات آنرا بر ملا کرده اند. و ما بايد تا نوبت بعدی منتظر بمانيم تا جنايات و تجاوزات اسلام ناب محمدی و تشيع علوی و ولايتی ايران در تصرف شما را همه مردم ايران و جهان ببينند؛ اگر چه که هم قربانيان و هم ما که از خوديها بوده ايم عمق جنايات تحت رهبری شما را بخوبی می دانيم. حضرت امام خامنه ای شما نمی دانيد که مردم ايران چقدر از اينکه حسين صدامی را در آن قيافه ديدند خوشحال شدند. ولی برای اينکه به اين خوشحالی پی ببريد خواهش می کنم به تالمات روحی و جسمی خودتان و همه اهالی بيوت هاشمی رفسنجانی و جنتی و يزدی و مجلسيان هفتم و همه شورای نگهبان و خلاصه کل حکومتتان مراجعه کنيد ــ به همين اندازه که شما عزاداريد مردم ايران خوشحالند! می دانيد چرا؟ زيرا آنها همگی چهره نورانی و الهی شما و سلفتان امام خمينی رهبر کبير انقلاب را در چهره حسين صدامی بازشناخته اند. امروزصبح راننده تاکسيی که مرا سر کارم می برد چيزهائی می گفت که مرا واداشت تا شما را از آن مستحضر کنم:
کار ما برعکس خواهد بود!
گفتم چرا؟
گفت: اگر صدام ريش گذاشته آنروز که بزودی خواهد رسيد رهبری ريشش را خواهد تراشيد؛ يا خواهند تراشيد.
گفتم آقا پرت نگيد!
گفت: پرت نگم؟ مردم دارن برا اون روز ساعت شماری می کنند. آقا شما پرتيد قربون شما!
از او پرسيدم آقا شما چه کاره ايد؟
گفت : من معلمم و شوفر تاکسی...
معلم چی؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معلم تاريخ... آقا جون اگه يه همچين چيزی بشه تو ايران مردم يک پارچه جشن و شور ميشن... پدرجون من، مردم حق دارن اين مردم هزار بار به اين حکومت اتمام حجت کردن، التماسش کردن، سرش داد زدن، کشته براش دادن، تظاهرات کردن، رای دادن، رای ندادن، تو کوچه و خيابون هر طوری بوده مخالفتشو با اين رژيم ضد ايرانی و ضد انسانی نشون دادن ولی آقاجون من، اين رژيم آدمکشه، آدمخواره آخونيه اسلاميه حرف حسابی تو گوشش نمی ره. اين رژيم فقط زور سرش ميشه. مردمم اينو فهميدن. شما ببين ميلياردها دلار پول اين مردمو خرج بمب اتم کرده تا بتونه اضافه بر زورگوئی تو ايران تو دنيام زورگوئی کنه، ولی حالا که از خودش زورگوتر پيدا شده کاملا جازده... حتی حاظرم نيست به من معلم که ماهی صد و چهل هزارتومن حقوق ميگرم توضيح بده که اخه بابا اونهمه ميليارد پول ما رو چره زدی به فلان گاو! ولی شما يادت باشه دير و زود داره ولی سوخت و سوز نداره همين مرتيـ... خامنه ای بايد تقاصشو پس بده، اصلا عقلم چيز خوبيه مگه صدام چيکار کرده بود که باهاش اينجوری رفتار کردن و ميکنن!! مگه صدام سفارت امريکا رو گرفته بود؟ مگه صدام بود که دوسال آزگار ديپلماتهای امريکائی رو گروگان گرفته بود؟ مگه صدام بود که گروگانگيری رو تو دنيا رواج داد؛ مگه صدام ترريسم و تروريست پروری رو تو دنيا مد کرده بود؟ مگه صدام پرچم امريکا و اسرائيل رو هر روز تو خيابون تو مدرسه تو دانشگاه تو تظاهرات و هر جائی سوزوند و زير پا انداخته بود. مگه بن لادن از صدام درس و الهام گرفته بود؟ پس اگرم امريکا و اروپا اومدن سراغ صدام هدف اصليشون ايرانه، چون ايران از اول پشت همه اين کارا بوده و هست، گاهی علنی گاهی پنهونی... خود اين (...) می دونن برا همينم اينروزا هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و همشون يه چشمشون اشکه يه چشمشون خون. اصلا مونده که راديو تلويزيون اعلام عزای عمومی بکنه!! شما فکرشو بکن اين حکومت منفورترين حکومت ايرانه از زمان حمله عرب به ايران تا حالا، اقاجون من معلم تاريخم، رو هوا حرف نمیزنم!! شما امروز تو اين مملکت يه نفر رو که مزدور نباشه پيدا نمی کنی که به اين حکومت و همه مقدساتش توهين نکنه، فحش رکيک نده... بابا مرم ايران مردم با حيائی بوده اين حکومت آخوند اونو دريده کرده؛ دريده می فهمی!!؟؟ من معلم تاريخم شوفر تاکسيم ؛ بچه دخترائی رو می بينم که سن و سال شاگردای سيزده چارده ساله خودم رو دارن که اينا دارن دولتی سر اسلام و مسلمين و وليشون آقای خامنه ای و سردار سازندگی هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاحطلبهای نادون فاحشه گی می کنن؛ فاحشگی ... اگه خوب نگاه کنی دست آخر تلکه شم ميره تو جيب يه آخوند... براينکه اينا خودشون در راس امورن؛ همه امور، از الکل و مشروباتی که خودشون ممنوع کردن گرفته تا ترياک که همشون، همشون، و يه بار ديگم بگم همشون ميکشن از خامنه ای گرفته تا اون بسيجی سر کوچتون! از استاد دانشگاش گرفته تا من معلم اينا اصلا همه رو ترياکی کردن، چون ترياکی رو بهتر ميشه اداره کرد، خرش کرد، سوارش شد، اگه آقا با باندش دختر و پسریه ترياکی رو تو امارات حراج کردن و باکره گيشو به يه لندهور عرب مسلمان نمازخون دادن؛ به چند دلار فروختن؛ ديگه خونش جوش نمی آد، ميگه بزار بره...آقا رسيديم بفرمائيد اينم تجريش!!!
جناب آيت الله امام خامنه ای ولی امر مسلمين جهان حرفهای اين معلم تاريخ دبيرستان شهيد ....تهران نماينده صادق نزديک به سصت مليون ايرانی ست آنرا جدی بگيريد. من يکی نمی خواهم از روی جنون يا از سر زور با ريش تراشيده بر تلويزيون حکومت موقت ايران ظاهر شويد. با بر پائی يک رفراندوم آزاد خودتان و همه دست اندرکاران حکومتی و حتی اسلام را به آغوش ايران باز گردانيد. شايد هنوز دير نشده باشد. آقای خامنه ای در هيچ نقطه ای از سرزمين ما نيست که به مقدس ترين های اسلام توهين و فحش رکيک داده نشود. اگر شما برای نابودی ايران و افشای اسلام آمده ايد موفقيد در غير اين صورت به خود آئيد.
محمود ح بسيجی سابق از ميدان محمديه تهران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9651

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه ديگري از يک بسيجي سابق به آيت الله خامنه ای' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016