چهارشنبه 17 تير 1383

تابش: اجراي پروژه «رئيس‌جمهور تداركاتچي» در انتخابات آزاد ممكن نمي‌شود، رويداد

پاسخ عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت به نظرخواهي «رويداد» درباره «رئيس‌جمهور تداركاتچي»

وفا تابش
«وفا تابش» عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت، مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري را تنها راهكار مقابله با روي كار آمدن يك «رئيس‌جمهور تداركاتچي» دانست.
وي روز سه‌شنبه 16 تيرماه به خبرنگار «رويداد» گفت:«تداركاتچي بودن رئيس‌جمهور از نظر ساختار حكومتي يعني اينكه چطور قوا تفكيك مي‌شوند و توزيع قدرت انجام مي‌گيرد.»

وي معتقد است:«چنين تحليلي جديد نيست بلكه روندي است كه كساني كه در رأس قوه قضاييه هستند بايد تكليف را با بقيه اجزا مشخص كنند و تعريفي را از شرايط ارائه دهند كه البته اين امر تا حدودي تابع شرايط سياسي است.»

عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت تصريح كرد:«اگر رئيس‌جمهور بعدي با رأ‌ي پايين مردم انتخاب شود، ناچار است به ساختاري تن دهد كه در اندازه يك تداركاتچي محدود شود.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تابش درباره پيامدهاي روي كار آمدن يك رئيس‌جمهور تداركاتچي گفت:«در اين صورت نظام سياسي آن طور كه بايد از استحكام كافي برخوردار نخواهد بود.»

وي تأكيد كرد:«اگر در انتخابات بعدي خواهان روي كار آمدن رئيس‌جمهوري با معيارهاي قانون اساسي هستيم بايد شرياط انتخاباتي آزاد و عادلانه را فراهم كنيم.»

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9803

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تابش: اجراي پروژه «رئيس‌جمهور تداركاتچي» در انتخابات آزاد ممكن نمي‌شود، رويداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016