سه شنبه 23 تير 1383

نامه نمايندگان زن مجلس آبادگربه وزیر بهداشت: بر پوشش وآرایش پرستاران نظارت کنید!، بامداد

پس از انتقادات رسانه های محافظه کار و آبادگران ره یافته به مجلس نسبت به حجاب ونحوه پوشش بانوان ایرانی به نظر می رسد که برنامه ای برای افزایش محدویت ها برای زنان در حال تهیه است. در همین زمینه خبرنگار پارلمانی بامداد گزارش داد جمعى از نمايندگان زن مجلس آبادگر نامه اى را به امضا رساندند كه بر اساس آن وزير بهداشت و درمان مى بايست موازينى را درباره پوشش پرستاران اعمال كند. به گفته يك منبع پارلمانى نمايندگان زن مجلس آبادگر اين نامه را تحت عنوان تذكر به پزشكيان وزير بهداشت و درمان و در انتقاد از آنچه وضع پوشش ظاهرى پرستاران خوانده اند به امضا رسانده اند. در اين نامه كه بايد از جايگاه هيأت رئيسه قرائت شود خواسته شده است كه موازين و نظارت هايى درباره پوشش پرستاران و مواردى مثل استفاده از لوازم آرايشى توسط اين قشر اعمال شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9987

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه نمايندگان زن مجلس آبادگربه وزیر بهداشت: بر پوشش وآرایش پرستاران نظارت کنید!، بامداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016