سه شنبه 30 تير 1383

هاشمي رفسنجاني : در حال حاضر بدترين پديده براى نظام نزاع هاى سياسي و باندى است، ايرنا

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : تعميق وحدت و امنيت دو شرط اساسي براى
توسعه کشور است .
آيت الله "اکبر هاشمي رفسنجاني " دوشنبه شب در جمع مديران و روحانيون
استان کرمان ، طي سخناني تاکيد کرد : در حال حاضر بدترين پديده براى نظام
نزاع هاى سياسي و باندى است .
وى در همين راستا يادآور شد : تلف کردن زمان و انرژى در مسيرهاى بيارزش
و کوته بينانه ،خارج کردن يک باند وآوردن باند ديگر و از کارانداختن افراد
مدير نتيجه اين گونه نزاع هاى بيثمر است .
آيت الله هاشمي رفسنجاني باابراز تاسف ازاينکه کشور طي چند سال اخير
دستخوش چنين مسايلي بوده ، اظهار اميدوارى کرد بتدريج فضاى دوستانه در
جامعه شکل گيرد.
وى درادامه سخنان خود تاکيد کرد : مسلما" يکي از نقاطي که خطر وارد شدن
دشمن از طريق آن وجود دارد، وحدت ملي است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام حرکت کشور را روبه رشد و در جهت توسعه همه
جانبه توصيف کرد و گفت : زيربناها و روبناها به لحاظ معيشتي و چه از نظر
علمي براى تثبيت اين حرکت آماده است .
هاشمي رفسنجاني بااشاره به چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامي افزود : تحقق
اهداف اين چشم انداز با توجه به مجموعه منابع و شرايط و موقعيت ايران حق
و وظيفه ماست .
وى در عين حال تهديدات پيرامون کشور را جدى دانست و تاکيد کرد : دشمن
اکنون از اين که با تحريم و بازىهاى مختلف ملت را از راه خدا و اسلام جدا
سازد، مايوس شده است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با بيان اينکه دشمن به
انواع فتنه ها متوسل ميشود تصريح کرد : ميزان رشد وبلوغ سياسي واجتماعي ما
در برابر عوامل چالش و يا آرامش نقش تعيين کننده دارد.
وى دانشگاهها و حوزه هاى علميه را از ديگر سرمايه هاى عظيم جامعه و نظام
بر شمرد و گفت : خدا نکند روزى فرا رسد که آنها به دو قطب تبديل شده و در
برابر هم صف آرايي کنند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود تصريح کرد : خيلي ها
براى تحقق اين امر تلاش ميکنند، لذا بايد باهوشيارى دربرابر اين تلاشهاى
مذبوحانه واکنش نشان داد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به تشريح اوضاع امنيتي جهان ، خاورميانه
و ايران پرداخت و گفت : کشور براى سرمايه گذارى بايد امن باشد.
هاشمي رفسنجاني در همين راستا تاکيد کرد : امروز نيروهاى ضدامنيتي درعراق
و افغانستان که از سوى قدرت هاى جهاني شکل گرفته اند، آرامش را از آنها
گرفته اند.
وى افزود : گرچه اين قدرت ها خود را از نقش عامليت کنار ميکشند و ناامني
را به ديگران نسبت ميدهند، اما کيست که نداند القاعده و طالبان را کي خلق
و صدام را چه کسي به انواع سلاحهاى پيشرفته تجهيز کرد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام لشکرکشي آمريکا ومتحدانش به منطقه خاورميانه
را پيامد اين نوع رفتار عنوان کرد و گفت : برخي اطلاعات حاکي از آن است که
آمريکا هفته اى پنج ميليارد دلار در عراق هزينه ميکند.
وى اضافه کرد : اما نه تنها به اهداف سلطه طلبانه خود دست نيافته بلکه
در داخل کشور خودشان نيز دچار مشکل و سردرگمي شده اند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه سخنان خود به کارشکني بيگانگان در
خصوص فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران اشاره و تصريح کرد : اين موضوع
نيز وظايف ما را دشوارتر و لزوم آگاهي،مقاومت ومردانگي را ضرورى ميسازد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : ما با ريشه کن شدن تروريسم و سلاحهاى
کشتار جمعي کاملا موافقيم زيرا که بسيار بيشتراز بقيه تلخي آنها را احساس
کرده ايم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى همچنين از نقش ارتش ، سپاه ، نيروى انتظامي و اطلاعات در تامين امنيت
کشور قدرداني کرد و افزود : با اين حال انگيزه براى ناامن کردن ايران بدون
تهديد علني از سوى دشمنان همچنان وجود دارد.
هاشمي رفسنجاني گفت : مسلما" يکي ازمناطقي که براى امنيت آن بايدسرمايه
گذارى کرد شرق کشور است .
وى از استان کرمان به عنوان مرکز پشتيبان شرق کشور نام برد و گفت : اين
استان ميتواند در زمينه توسعه نيز بر استانهاى همجوار تاثيرگذار باشد.
هاشمي رفسنجاني همچنين به تدوين سياستهاى کلي آمايش سرزمين در مجمع
تشخيص مصلحت نظام اشاره وابرازاميدوارى کرد که با بکارگيرى اين سياستها،
از همه ابعاد به استانهاى کشور توجه شود.
استاندارکرمان نيز دراين مراسم گزارشي ازوضعيت اقتصادى،سياسي و اجتماعي
اين استان ارايه کرد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني روز دوشنبه به شهر بم در جنوب کرمان رفته و با
مردم اين شهر زلزله زده ديدار کرده بود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10196

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هاشمي رفسنجاني : در حال حاضر بدترين پديده براى نظام نزاع هاى سياسي و باندى است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016