چهارشنبه 31 تیر 1383

شيرين عبادي در گفت و گو با شهروند: حكم دادگاه هر چه باشد غيرقانوني ست!، خسرو شميراني

در پي برگزاري جلسات دوم و سوم دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي، شيرين عبادي يكي از چهار وكيل مادر زهرا كاظمي در گفت وگويي به پرسش هاي ما پاسخ داد.

آيا آنچه در دو روز گذشته اتفاق افتاد شما به عنوان دادگاه ميپذيريد و نام آن را دادگاه ميگذاريد؟
ــ در اين كه دادگاه و دادرسي بود كه حرفي نيست اما بايد ديد كه آيا عادلانه بود يا خير!

عادلانه بود؟
ــ‌ اگر عادلانه بود دادگاه را ترك نميكردم.

شما صورتجلسه دادگاه را امضاء نكرديد با توجه به اين نكته آيا حكم صادره قانونيت خواهد داشت؟
ــ راي دادگاه هر چه باشد چه تبرئه و چه محكوميت متهم و تعيين مجازات براي وي، قانوني نخواهد بود. من حضور افرادي را به عنوان شاهد در دادگاه ضروري ميديدم و آن را تقاضا كرده بودم از جمله اين افراد آقاي سعيد مرتضوي بود. درخواست كرده بودم تا لباسهاي زهرا كاظمي به عنوان سند به دادگاه آورده شود و مورد تحقيق قرار بگيرند. بايد روشن ميشد كدام قسمتهاي لباس پارگي دارند و كدام قسمتها خون آلود ست. با وجودي كه اين لباسها ضميمه پرونده بودند هرگز به ما نشان داده نشدند. دادگاه به هيچيك از تقاضاهاي ما ترتيب اثر نداد. دادگاه بي توجه به اعتراضات ما ختم دادرسي را اعلام كرد و اكنون طبق قانون راي خواهد داد، اما اين راي هر چه باشد‌ از آنجا كه به دنبال يك دادرسي كامل و عادلانه نبوده است، مورد ‌اعتراض خواهد بود.

شما از سعيد مرتضوي نام برديد. علاوه بر سعيد مرتضوي آقاي محمد بخشي نيز عضو ديگري از قوه قضاييه است و در رابطه با اين دو تن اسناد و شواهد غيرقابل انكاري ارائه شده است كه براي آنها در اين قتل نقش قائل ميشوند. چرا از آنها بازخواست نشده و نسبت به آنها اعلام جرم نميشود؟
ــ من به عنوان يك وكيل دادگستري هرگز نميتوانم كسي را متهم به انجام عملي بكنم. اما ميتوانم از دادگاه بخواهم افرادي را به عنوان مطلع و شاهد من به دادگاه احضار بكند. اين كار را كردم اما متاسفانه دادگاه قبول نكرد.

با توجه به اين كه قوه قضاييه خود به نوعي متهم اين پرونده است آيا ميتوان از آن برخورد بي طرفانه انتظار داشت؟
ــ به نظر من براي تكميل تحقيقات لازم است رئيس قوه قضاييه بازپرس ويژه اي را معين كند و پرونده مجددا به دادسراي تهران ارجاع نشود. زيرا دادسراي تهران اگر عزم رسيدگي به اين پرونده را داشت در فرصتي كه داشت حتما آن را انجام ميداد. بنابر اين بهتر است كه بازپرس ويژه اي اين پرونده را دنبال كند.

درباره برخورد آقاي شعباني وكيل متهم پرونده نسبت به خودتان در دادگاه چه ميگوييد؟
ــ آقاي شعباني در دادگاه ابراز كرد كه چرا بايد وضع به گونه اي باشد كه او مجبور شود چيزهايي بگويد كه هم رديف گفته هاي ما و وكلاي خانواده زهرا كاظمي، و از جمله من باشد. او ميگفت كه چنين مسئله اي اين سوءتفاهم را به وجود مي آورد كه ما همسو هستيم.
او تاكيد كرد كه هرگز با ما همسو نيست. من هم در تاييد فرمايشات وي گفتم همانطور كه شما از ما برائت ميجوييد ما نيز از شما برائت ميجوييم و تاكيد ميكنيم كه با شما همسو نيستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قدم بعدي شما در اين پرونده كدام است؟
ــ‌ ابتدا به امر، منتظر راي دادگاه خواهم ماند. سپس از تمام امكانات قانوني براي تحقق حق موكل خود‌ بهره خواهم برد. ما تمام راههاي قانوني را دنبال خواهيم كرد و اميدواريم مسئله در ايران حل شود. اما در صورتي كه در ايران به نتيجه نرسيم، از آنجا كه اعتقاد دارم حقوق بشر مقوله اي فراملي است، و حق دسترسي به يك دادرسي عادلانه جزيي از حقوق بنيادين هر انسان است، پس، از مجامع بين المللي در اين رابطه كمك خواهم خواست.

اين گفت و گوي تلفني در ساعت 30: 21 دوشنبه 19 جولاي به وقت ايران انجام شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10239

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي در گفت و گو با شهروند: حكم دادگاه هر چه باشد غيرقانوني ست!، خسرو شميراني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016