سه شنبه 27 مرداد 1383

كودتاي 28 مرداد بزرگترين ضربه بر نظام مشروطه، بيانيه حزب ملت ايران دفتر اروپايي

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم

حزب ملت ايران
دفتر اروپايي

كودتاي 28 مرداد
بزرگترين ضربه بر نظام مشروطه

« جاي بسي تأسف است كه كودتاي 28 مرداد سبب شد امتيازي كه طبق قانون ملي شدن صنعت نفت از بين رفته بود با توجهات شاهنشاه تجديد شود و يكسال هم بر سي و دوسال سابق بيفزايند . بطور خلا صه قرارداد جديد را كنسرسيوم تنظيم كرد ومجلس شوراي ملي هم كوركورانه آن را تصويب نمود . »
دكتر محمد مصدق
هم ميهن
پنجاه و يك سال از كودتاي ننگين 28 مردادكه سقوط دولت ملي دكتر مصدق را در پي داشت مي گذرد . كودتايي كه با برنامه ريزي و همياري دولت هاي انگليس و آمريكا و عوامل خود فروخته داخلي انجام گرفت و موجب شد تا بيست و پنج سال استبداد وابسته بر ايران حاكم گردد . لكه ننگي كه هيچگاه از صفحه هاي تاريخ كهن ما پاك شدني نيست . آنچه امروزه بر كشور ما مي گذرد بازده همان كودتاي ننگين است .
براي رسيدن به استقلال ،آزادي ، عدالت اجتماعي و رفاه وترقي ، لازم است هر ملت مبارزي تاريخ گذشته خود را خوب بداند و با درس گرفتن از علت شكست ها و پيروزي ها راه آينده را هموار سازد . آنهايي كه مي گويند گذشته را بايد به گذشته سپرد يا از روي سادگي مي گويند و يا از روي غرض وكينه با نهضت ملي ايران . اگر ملت ما بويژه رهبران و سازمان هاي سياسي ، علت و علل شكست انقلاب مشروطه و جنبش ملي شدن صنعت نفت را بخوبي مورد بررسي قرار مي دادند و از چند و چون آن بدرستي آگاهي مي يافتند هيچگاه انقلاب 22 بهمن اينگونه به كژراهه كشيده نمي شد تا هوا داران نظام پيشين چنين گستاخانه وارد ميدان شده و از ملت ايران طلبكار هم شوند . بايد از اين مدعيان مشروطه طلب پرسيد . در آن 25 سالي كه قانون اساسي مشروطيت زير پا نهاده شد و همه آحاد ملت بويژه قواي مجريه و مقننه بجاي پيروي از قانون اساسي پيرو « منويات ذات اقدس شاهانه » شده بودند شما كجا تشريف داشتيد كه امروز به ياد مشروطيت افتاده ايد ؟ زماني كه آزاديخواهان و طرفداران اجراي كامل قانون اساسي در زندان و يا تبعيد و يا اينكه خانه نشين شده بودند ، شما چرا ساكت و ناظر آن همه قانون شكني بوديد . اكنون كه ملت ايران خط بطلان برنظام پيشين كشيده است شما به ياد مشروطه افتاده ايد . !! آيا مسبب سيه روزي امروز ايران كيست ، جز آخرين پادشاه پهلوي و شما هوادارانش . باره ها گفته و باز مي گوييم ، زماني كه بفرمان “ ملوكانه ” درب سازمان هاي سياسي و سنديكاهاي كارگري بسته شدند و قلم ها شكسته و دهان ها دوخته گشت تا صدايي از آزادي و عدالت به گوش ها نرسد و فقط در جامعه “ خاندان جليل ” همه كاره گردند و مردم بخصوص حاشيه نشينان شهرها در بيخبري مطلق بسر برند و خبرها پس ازگذشتن از صافي “ ساواك ” به آگاهي همگان برسد ، در مقابل درب مساجد ، تكيه ها ، حسينيه ها و انجمن هاي ريز و درشت اسلامي به روي مردم از همه جا رانده شده ، باز باشد و مردم واژه عدالت و آزادي را فقط از اين پايگاه ها بشنوند ، نتيجه آن مي شود كه امروزه همگان شاهد آنيم .
آنهايي كه كودتاي ننگين 28 مرداد را « رستاخيز ملي 28 مرداد » مي خوانند آيا نمي دانند ، برادران رشيديان و كانون افسران بازنشسته و اوباش چاقو كشاني چون طيب حاج رضايي ، حسين رمضان يخي ، اصغر خالدار ، ناصر جيگركي ، شعبان بي مخ وو….. ، زنان بدكاره اي چون ، ملكه اعتضادي ، پري آجودان قزي وو…. ، روحانيون عاليقدري چون آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني ، آيت الله سيد محمد بهبهاني ، آيت الله شيخ احمد كفائي خراساني ، آيت الله شيخ بهاءالدين نوري ، حجت الا سلام و المسلمين شمس قنات آبادي ، حجت الا سلام محمدتقي فلسفي وو….. ، سازمان فدائيان اسلام ، مجمع مسلمانان مجاهد و در خفا حضرت آيت الله العظمي بروجردي و خود فروختگان سياسي ، دكتر مظفر بقايي ، حسين مكي ، حائري زاده ، علي زهري ، ميراشرافي وو…. ، بودند كه عليه نهضت ملي ايران وارد ميدان شدند تا فرامين كروميت روزولت را مو بمو بمرحله اجرا درآورند . متأسفانه پادشاه ايران هم حاضر به همكاري با بيگانگان شد همانگونه كه خود در كتاب › پاسخ به تاريخ » به آن اشاره مي نمايند و خواهرگرامي شان خانم اشرف پهلوي در كتاب « چهره هايي در آينه » به نقش خود در اين توطئه ننگين و همكاري با ماموران سازمان هاي جاسوسي انگلستان و آمريكا به روشني اشاره مي نمايند . افزون بر اين در اين چندسال محققان و دست اندركاران و برنامه ريزان كودتا ، با مصاحبه و انتشار خاطرات خود نقطه ابهامي در اين باره بجا نگذاشته اند . حال كساني پيدا مي شوند كه كاسه داغ تر از آش شده و در كمال

وقاحت كودتاي 28 مرداد را « رستاخيز ملي » مي نامند . گروهي هم براين باورندكه دكتر مصدق و 28 مرداد مربوط به گذشته است امروزبايد بفكر رهايي كشورمان از زير سلطه استبداد بود . گويا فراموش كرده اند كه گذشته چراغ راه آينده است . اگر اعليحضرت محمدرضا شاه به نصايح دكتر مصدق گوش مي دادند و فريب قدرت هاي خارجي را نمي خوردند و جهت بركناري دولت ملي ايران با آنها همكاري نمي كردند ، دچار عاقبت چنان غم انگيزي نمي شدند كه در غربت از دنيا بروند و ملت ايران هم به چنين سرنوشتي شومي دچار شوند .
دكتر مصدق در بيدادگاه نظامي ضمن دفاع از نهضت ملي ايران چنين گفت ،

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

« نظر خارجي ها اين است كه ايران نفهم ، بيچاره و فقير بماند وقدرت شاه را زياد كنند تا هرچه مي خواهند به دست او انجام دهند و هروقت تخلف كرد او را ببرند و ديگري را جاي او بگذارند . آنها نمي خواهند ملت فهميده باشد چون ملت را نمي توان از بين برد ولي شاه را بسهولت مي شود برد همانطور كه احمد شاه و رضا شاه را بردند . ا
من مخالف شاه نيستم ، مي خواستم شاهنشاه بر ملتي سلطنت كند كه در اعداد ملل مستقل و آزاد دنيا قرار گيرد و اگر روزي به شاه گفتند برو بگويد من شاه اين مملكت هستم و هيچ كجا نمي روم »
همگان ديديم كه پس از بيست و پنج سال اين گفته آزاد مرد تاريخ ايران زمين به حقيقت پيوست . امروز بايد همه شخصيتهاي و سازمان هاي سياسي ايستاده بخود با آگاهي دقيق از شكست هاي انقلاب مشروطه ، نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب 22 بهمن ، دست بدست هم داده و با همت هم كشورمان را از ورطه سقوط رهايي بخشيم و تا رسيدن به آزادي ، عدالت اجتماعي و نظامي مردم سالار در كنار هم باشيم و با بينش و درايت بر گرفته از شكست هاي گذشته اجازه ندهيم درهمبستگي ما خللي وارد آورند بايد همگان اين حقيقت را همواره مدنظر داشته باشيم كه گذشته چراغ راه آينده است .
درود بر روان مصدق بزرگ پيشواي نهضت ملي ايران
درود بر روان جانباخته راه آزادي ايران زمين دكتر حسين فاطمي
درود بر روان داريوش و پروانه فروهر جان باختگان راه آزادي و شرف
درود بر زندانيان سياسي و دانشجويان مبارز

سه شنبه 27/05/1383 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11003

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كودتاي 28 مرداد بزرگترين ضربه بر نظام مشروطه، بيانيه حزب ملت ايران دفتر اروپايي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016