سه شنبه 3 شهريور 1383

پیام حسن ماسالی بمناسبت پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کردستان ایران

اعضای محترم دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران،
پیش مرگه ها وکادر های مبارز حزب ،
دوستان عزیز درود برشما،
همانطور که آگاهی دارید رژیم دین سالاری و استبدادی حاکم درایران، حقوق اولیه انسانی و دمکراتیک مردم سراسرکشوررابطورروزمره پایمال میکند. این رژیم واپسگرا بعلت ماهیت ارتجاعی وخصلت ضد دمکراتیک اش حقوق دمکراتیک اقوام وپیروان ادیان مختلف رابرسمیت نمی شناسد. زنان انسانهای درجه دوم! درجامعه محسوب میشوند. نسل جوان کشور نگران آینده خویش و میهن خود میباشد.
درچهارسال گذشته بیش از120 نشریه تعطیل شده اند. تعدادی از روزنامه نگاران و روشنفکران زندانی هستند. صد ها نفر ازپیشگامان سیاسی ، زنان آزادیخواه ایران و دانشجویان هنوز در زندان بسر میبرند. هزاران نفر از مبارزین سیاسی قتل عام شده اند و دهها نفر از رهبران اپوزیسیون د رداخل و خارج از کشورترور شده اند.
آقای مهندس طبرزدی و تعداد دیگری از مبارزین که مدتهااست بلاتکلیف در اسارت بسر می برند، بعنوان اعتراض به شرایط حاکم در زندانهای رژیم دست با عتصاب غذا زده اندوخواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستند.
کارگردانان این رژیم در سطح منطقه – خصوصا در کشورعراق – ازعناصر و محافل تروریستی و ارتجاعی پشتیبانی میکنند تا همین مناسبات واپسگرا&! #1740;انه و ضد دمکراتیک را در کشور های همسایه برقرار سازند و بقای عمر رژیم خود را نیز تضمین کنند.
در چنین شرایط سرنوشت سازی جنبش خود بخودی مردم با مشارکت اقشارمختلف ودرسطوح گوناگون ادامه دارد.
اما اکثریت قریب باتفاق مردم ازسازمان یافتگی مناسب برای استمرار مبارزه درشرایط ترور واختناق برخوردار نیستند. بسیاری از سازمانها و محافل اپوزیسیون سنتی ایران از روند تحولات سیاسی ایران عقب هستند و با ندانم کاری در حال " صبر و انتظار " بسر می برند.
حزب دمکرات کردستان ایران در طول حیات سیاسی خود افت و خیزهای مختلفی داشته است . بسیاری از رهبران ارزنده خود( نظیر قاضی محمد ، دکتر قاسملو و دکتر شرافکندی ) را درراه مبارزه علیه ارتجاع ازدست داده است ، اماحزب دمکرات کردستان ایران بعلت پیوند مستقیمی که با مردم کردستان دارد ، م! وفق شده است که خود را باز سازی کند وحتی در شرایط سخت و نامطلوب موفق شده است که به مبارزات خود ادامه دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از طرف یاران مبارز خود در داخل کشورکه تعدادی زیادی از آنان اکنون در زندان هستند و همچنین از طرف تشکیلات برونمرزی جبهه دمکراتیک ایران، پنجاه ونهمین سالگرد تآسیس حزب را بشما تبریک میگویم . بعنوان نماینده جبهه دمکراتیک ایران و بعنوان یک دوست دیرینه حزب ومردم کردستان، صمیمانه ازرهبران حزب دعوت میکنم که در ایجاد" جبهه وسیع دمکراسی خواهی ایران" و درشکل گیری یک شورای ائتلافی در داخل و خارج از کشور با مشارکت نیروهای دمکرات ایران، فعالانه شرکت کنند تا شورای ائتلافی بتواند نقش خلاقی در رهبری مبارزه برای برکناری رژیم دینسالاری و استقرار حکومت ائتلافی دردوران گذار ا یفا کند و شرایطی فراه! م شود که با مشارکت و رآی آزادانه مردم ، نظام سیاسی – اداری فدرال و دمکراتیک ، حکومت عرفی ، دمکراسی پارلمانی، کثرت گرائی سیاسی ، برابری حقوق زن ومرد وتساوی حقوق اقوام وادیان مختلف براساس مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، تحقق یابند.
اتحاد – مبارزه – پیروزی
همآهنگ کننده تشکیلات برونمرزی جبهه دمکراتیک ایران – دکتر حسن ماسالی
اول شهریور 1383 برابر با22 آگست 2004

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11230

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام حسن ماسالی بمناسبت پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کردستان ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016