يكشنبه 8 شهريور 1383

شرايط نامناسب دو تن از بازداشت شده گان 27 مرداد، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
اطلاعيه خبري
8 شهريور1383

طي اخبار رسيده از داخل زندان بهروز جاويد تهراني و بينا داراب زند كه از بازداشت شده گان مقابل دفتر سازمان ملل در روز سه شنبه 27 مرداد مي باشند، در شرايط نامناسب جسمي قرار دارند.اين دو تن در طي چند روز گذشته تحت شكنجه هاي شديد جسمي و روحي قرار گرفتند كه به گفته شاهدان وضعيت عمومي آنان بسيار بد و ناخوشايند مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين فريبا هدايتي همسر اميد عباسقلي نژاد يكي ديگر از زندانيان سياسي در طي دو روز گذشته به خاطر ضعف شديد جسمي و فشارهاي عصبي به بهداري زندان منتقل شد.

كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
komitedefa@yahoo.com

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11416

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شرايط نامناسب دو تن از بازداشت شده گان 27 مرداد، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016