پنجشنبه 17 دی 1383

هشدار گزارشگران بدون مرز نسبت به شکنجه و تهديد روزنامه نگاران ايراني

rsf

روزبه مير ابراهيمي و اميد معماريان دو روزنامه نگار دستگير شده در رابطه با پرونده ی "سايت های اينترنتي" با حضور درجلسه ی هيئت نظارت و پيگيري قانون اساسي اعلام کردند که شکنجه و تهديد وادار به مصاحبه و اعتراف شده اند.

گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن بدرفتاری و شکنجه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان قرباني اعلام مي کند" ما نگران اعمال خشونت، تهديد و سانسور مقامات مسئول ايران به منظور خالي کردن فضای اينترنت از هر صدای منتقد هستيم. در کشوری که وبلاگ و سايت های خبری در چند سال گذشته گسترش چشمگيری داشته اند، اين بازگشت به عقب فاجعه ايست برای آزادی بيان. گزارشگران بدون مرز به ويژه نگران تهديدات روزافزون نيروهای امنيتي-قضايي عليه سه روزنامه نگار اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمي و شهرام رفيع زاده است. غلام تميمي و مجتبي سميعي نژاد همچنان در زندان بسر مي برند.

علي ابطحي معاون سابق رئيس جمهور که خود عضو هيئت نظارت و پيگيري قانون اساسي است اعلام کرده است که اين هئيت "با دعوت برخي متهمان سايتهاي اينترنتي به بررسي نوع برخورد با اين متهمان در اين پرونده پرداخت، به طور رسمي گزارش خود را به سيدمحمد خاتمي ارائه كرد"

علي ابطحي در وبلاگ خود (www.webneveshteha.com) با شرح بخشي از آنچه بر روزنامه نگاران زنداني رفته است نوشته است " وقتي آقاي معماريان مي خواست کمي در مورد بازجوئيهاي اخلاقي توضيح دهد، حرفهايي زد که همه جلسه تقريباً گريه مي کردند. براي ادامه جلسه به مير ابراهيمي و معماريان آب دادند تا تسلط خود را بازيابند و بقيه ماجرا را بگويند."

گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند که روزنامه نگاران دستگير شده شديدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهديد و تحقير شده اند و برخي از آنها مورد تهديد آزار های جنسي قرار گرفته اند. بسياری از آنها متهم به داشتن روابط نامشروع و وادار به اعتراف به آن شده اند. اين اتهام نسبت به زندانيان سياسي در ايران امری رايج است. زندانياني که از زندان آزاد شده اند در طي اين مدت بارها احضار و يا تلفني مورد بازخواست و تهديد قرار گرفته اند. ماموران امنيتي-قضايي به يکي از اين روزنامه نگاران گفته است " در بيرون زندان مواظب رفت و آمد ماشين ها باش! خودت مي داني هر روز چند نفر در ايران زير چرخ های اتومبيل له مي شوند!"


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يادآوری

در فاصله ی شهريور تا آبان ماه سال جاری همراه با گسترش موج سانسور و سرکوب در عرصه ی اينترنت، حنيف مزروعي ،جواد غلام تميمي، اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمي، شهرام رفيع زاده، فرشته قاضي و محبوبه عباسقلي زاده توسط ماموران قضايي-امنيتي دستگير شدند. سه شنبه ١٥ آذر اميد معماريان، شهرام رفيعزاده، روزبه ميرابراهيمي که به تازگي از زندان آزاد شده بودند و جواد غلام تميمي که هنوز زنداني است. دريک به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتي سازمان داده شده در محل خبرگزاری وابسته به دستگاه قضايي شرکت و اعلام کردند که در دوران بازداشت خود با آنها خوش رفتاری شده است. گزارشگران بدون مرز در همان زمان " اين نمايش های مضحک و شرم آور " را محکوم وآن را تحت فشار نهادن علني و واضح روزنامه نگاران از سوی مسئولان قضايي – امنيتي اعلام کرد.


گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با ده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16567

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدار گزارشگران بدون مرز نسبت به شکنجه و تهديد روزنامه نگاران ايراني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016