چهارشنبه 14 بهمن 1383

گزارشگر ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهران، آزادی بیان

خانم پرفسور یاکین ارتورک ازیازده تا هجده بهمن ماه برای بررسی خشونت علیه زنان در تهران خواهد بود.
زنان ،سازمان های مدافع حقوق زنان و بشر برای ارائه گزارشات و مستندات خود در باره نقض حقوق زنان و خشونت سازمان یافته از سوی مراجع قضایی و حکومتی علیه زنان می توانند با وی تماس حاصل نمایند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای تماس با ایشان که در هتل لاله مستقر شده اند با تلفن همراه:
٩١٢٣٧٥٠٨٧٩ (٠٢١ )
و ای میل:
erturk@metu.edu.tr

تماس حاصل نمایید.

شوکا افراسیابی
دبیر روابط عمومی
پیشروان آزادی بیان ایران
جهاردهم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و سه

سایت آزادی بیان: http://www.freebatebi.com
مسنجر و ای میل: freeirancom@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17779

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشگر ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهران، آزادی بیان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016