پنجشنبه 15 بهمن 1383

جاسوسي كه با اسرائيل همكاري مي‌‏كرد به 10 سال حبس محكوم شد، ايلنا

* هنوز در مورد پرونده جاسوسان هسته‌‏اي حكمي صادر نشده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس دادگاه انقلاب تهران، گفت: جاسوسي كه با اسرائيل همكاري مي‌‏كرد، به 10 سال حبس محكوم شده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، علي مبشري، رييس دادگاه انقلاب تهران، در حاشيه پنجاه و نهمين جلسه شوراي معاونين و مديران دادگستري استان تهران با رييس قوه قضائيه، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبني بر اينكه محتواي راي صادره از سوي دادگاه انقلاب تهران پيرامون يكي از جاسوسان هسته‌‏اي چيست، گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حكمي كه صادر شده در رابطه با پرونده جاسوسان هسته‌‏اي نبوده، بلكه اين حكم براي جاسوسي بود كه با اسرائيل همكاري مي‌‏كرد و اين جاسوس به 10 سال حبس محكوم شد.
به گفته وي، هنوز پيرامون پرونده جاسوسان هسته‌‏اي حكمي صادر نشده است.
مبشري تصريح كرد: چون اين پرونده به مرحله قطعي نرسيده است، نمي‌‏توانم توضيحي در اين زمينه ارائه دهم و افراد مرتبط با پرونده جاسوسان هسته‌‏اي وابسته به سازمان انرژي هسته‌‏اي هستند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17824

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جاسوسي كه با اسرائيل همكاري مي‌‏كرد به 10 سال حبس محكوم شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016