چهارشنبه 5 مرداد 1384

موج استعفا در وزارت اطلاعات، فردا

[برگرفته از سايت خبري فردا]


با پايان يافتن دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و در آستانه روي کارآمدن دولت جديد، چند تن از مديران ارشد وزارت اطلاعات از سمت خود استعفا کردند.

به گزارش خبرنگار سايت خبري «فردا» رضا فلاح معاون بررسي وزارت، احمد محسني معاون اقتصادي، علي بشير و محمد جواد جوادي مشاوران وزير و احمدي سرپرست حوزه وزارتي استعفاي خود را چند روز پيش تسليم علي يونسي کرده اند.

همچنين گفته مي شود احتمال دارد يونسي با پايان يافتن مسئوليتش در وزارت اطلاعات به قوه قضاييه باز گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از محسني اژه اي، ابراهيم رئيسي، روح الله حسينيان، مصطفي پور محمدي و حسن تائب به عنوان وزير آينده اطلاعات نام برده مي شود. گفته مي شود شانس انتخاب محسني اژه اي از ديگران بيشتر است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موج استعفا در وزارت اطلاعات، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016