یکشنبه 23 مرداد 1384

احمدي نژاد كابينه خود را به مجلس معرفي كرد، ايرنا

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري جديد روز يكشنبه كابينه خود را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.

رييس جمهوري اسامي اسامي هيات وزيران را به همراه شرح حال و برنامه‌هاي آنان به صورت كتبي به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد.

غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي اسامي كابينه را در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت كرد.

اسامي وزراي معرفي شده بدين شرح است:

‪ - ۱‬وزارت آموزش و پرورش: علي اكبر اشعري
‪ - ۲‬ارتباطات و فناوري اطلاعات: محمد سليماني
‪ - ۳‬وزارت اطلاعات: غلامحسين محسني اژه‌اي
‪ - ۴‬وزارت امور اقتصادي و دارايي: داوود دانش جعفري
‪ - ۵‬وزارت امور خارجه: منوچهر متكي
‪ - ۶‬وزارت بازرگاني : سيدمسعود ميركاظمي
‪ - ۷‬وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: كامران باقري لنكراني
‪ - ۸‬وزارت تعاون: عليرضا علي‌احمدي
‪ - ۹‬وزارت جهاد كشاورزي: محمدرضا اسكندري
‪ - ۱۰‬وزارت دادگستري: جمال كريمي راد
‪ - ۱۱‬وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: مصطفي محمد نجار
‪ - ۱۲‬وزارت راه و ترابري: محمد رحمتي
‪ - ۱۳‬وزارت رفاه و تامين اجتماعي: سيد مهدي هاشمي
‪ - ۱۴‬وزارت صنايع و معادن: عليرضا طهماسبي
‪ - ۱۵‬وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: محمدمهدي زاهدي
‪ - ۱۶‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: محمدحسين صفارهرندي
‪ - ۱۷‬وزارت كار و امور اجتماعي: محمد جهرمي
‪ - ۱۸‬وزارت كشور: مصطفي پورمحمدي
‪ - ۱۹‬وزارت مسكن و شهرسازي: محمد سعيدي كيا
‪ - ۲۰‬وزارت نفت: علي سعيدلو
‪ - ۲۱‬وزارت نيرو: پرويز فتاح

رييس جمهوري جديد، پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي مقام معظم رهبري پانزدهم مرداد ماه بر اساس اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كرد.

بر اساس ماده ‪ ۱۸۸‬آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهوري ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف بايد كتبا اسامي هيات وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت به مجلس ارايه كند.

رييس مجلس نيز مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني وصول معرفي نامه وزيران را اعلام و پس از قرائت، دستور تكثير آن را صادر كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به موجب ماده ‪ ۱۸۹‬اين آيين نامه ، يك هفته پس از معرفي دولت، جلسات مجلس براي بحث و بررسي خط مشي و اصول كلي برنامه دولت و اخذ راي اعتماد براي هيات وزيران بطور متوالي تشكيل مي‌شود.

اين جلسات با پيشنهاد رييس و تصويب مجلس بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد و مجلس در اين جلسات نطق قبل از دستور نخواهد داشت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمدي نژاد كابينه خود را به مجلس معرفي كرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016