یکشنبه 23 مرداد 1384

رييس كميسيون زنان جبهه‌ي مشاركت درگفت‌وگو با ايسنا: فكر مي‌كرديم نام يك يا دو زن در كابينه باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

يك عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي فهرست اسامي پيشنهادي از سوي رييس جمهور براي كابينه را با برخي مواردي كه رييس جمهور مطرح كرده بود، از جمله كابينه‌ي70 ميليوني، غيرجناحي و تحولگرا فاقد سنخيت برشمرد.

فاطمه راكعي؛ رييس كميسيون زنان جبهه‌ي مشاركت، درگفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد:« در كابينه‌ي آقاي احمدي‌نژاد نامي از هيچ زني ديده نمي‌شود و ما فكر مي‌كرديم كه براي احترام به نيمي از جامعه به صورت صوري يك يا دو زن در كابينه حضور داشته باشند، اما چنين چيزي نيز رخ نداد.»

وي تصريح كرد:« شعارهايي كه رييس جمهور عنوان كردند ظاهرا در ليست پيشنهادي براي كابينه قابل تحقق نيست.علاوه بر اين كه بسياري از اين آقايان نامهاي چندان آشنايي براي مردم نيستند و آنهايي كه آشنايند و مسؤوليت‌هايي كه براي آن معرفي شده‌اند از نظر فكري به يك جناح خاص متعلقند و اين چيزي نيست كه مردم مي‌خواستند و يا آقاي احمدي‌نژاد گفته بودند.»

اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي ادامه داد:« انتظار نداريم كه نگاه اصلاح‌طلبانه به مقوله‌ي فرهنگ از سوي كساني كه بيشترين چالشهاي فرهنگي را با اصلاح‌طلبان داشته‌اند، در نظر گرفته شود اما طبق شعارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد داده‌اند به نظر مي‌رسيد قدري درباره‌ي نهادهاي فرهنگي متعادل‌تر عمل مي‌شد.»

راكعي اظهار داشت:« در دنياي رو به دموكراسي كنوني چنين تصميماتي سريعا انعكاس جهاني خواهد داشت و با فشارهاي سياسي و بين‌المللي روبرو خواهد شد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016