سه شنبه 5 مهر 1384

احمدي نژاد: تلاش براي محروم كردن ايران از دانش هسته اي، مصداق آپارتايد علمي‌ است، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/۰۵‬
داخلي. سياسي. احمدي نژاد.

رييس جمهوري از تلاشهاي قدرتهاي بيگانه براي محروم كردن ملت ايران در دستيابي به دانش و فن‌آوري هاي نوين انتقاد كرد و تلاشهاي آنان را مصداق آپارتايد علمي دانست .

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، محمود احمدي نژاد روز سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاهها و مراكز پژوهشي سراسركشور اظهار داشت : امروز علم و فن آوري برتر در خدمت مطامع قدرتهاي بزرگ و در انحصار آنهاست و عليرغم تبليغاتي كه مي‌شود امروز رفتار صاحبان فنون و علوم برتر، رفتار قرون وسطايي است .

رييس جمهوري اظهار داشت : آنان از يك سو ديگران را از دسترسي به علوم و فنون برتر محروم مي‌كنند و از سو ديگر حتي مانع از استفاده ملتهايي مي شوند كه خود با تلاش و مجاهدت خويش به اين علوم دست يافته اند.

وي گفت: اين ارتجاع يا جاهليت مدرن است و اين آپارتايد علمي مدرن و طبقه بندي كردن ملتها به نام پيشرفت صلح و تمدن است و نتيجه‌اي جز گسترش سلطه بيشتر قدرتهاي بزرگ ندارد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمدي نژاد با اشاره به فن آوري هسته‌اي اظهارداشت : بيش از ‪ ۶۰‬سال است كه علم فن آوري هسته‌اي در اختيار بشر قرارگرفته است، اما قدرتمندان همواره اجازه نداده‌اند كه اين دانش در خدمت اهداف صلح آميز بشري قرار گيرد .

وي گفت : قدرتهايي كه با سوء استفاده از دانش و فن آوري ، بمب اتمي را ساختند ، مانع اهداف ديگران حتي در مقاصد صلح آميز مي‌شوند.

احمدي نژاد گفت : جوانان ما امروز پس از مجاهدتهاي علمي فراوان و با كمك اساتيد خود به اين فن آوري‌هاي نوين دست يافته اند، اما اكنون كه خودمان عليرغم ميل آنان به فن آوري دست يافته‌ايم مي‌گويند حتي در مقاصد صلح آميز حق استفاده از آن را نداريد .

وي گفت : آنها مي‌گويند چرا از نفت وگاز استفاده نمي‌كنيد، ما مي گوييم اگر نفت و گاز ارزان است، چرا شما خودتان از آن استفاده نمي‌كنيد.

رييس جمهوري اظهار داشت : آنها مي‌گويند سوخت هسته‌اي مورد نياز شما را تامين مي‌كنيم، اما ما مي‌گوييم با چه تضميني سوخت مي‌دهيد . شما كه از دارو با مقاصد سياسي بهره مي‌بريد و بسياري را از درمان و سلامت محروم مي كنيد، اتكا به قول شما چه تضميني دارد .

Copyright: gooya.com 2016