سه شنبه 5 اسفند 1382

ما راي نداديم


انتخابات چيز مهمي است......... كنفوسيوس حكيم( قبل از انقلاب) مجلس عصاره فضائل ملت است.......... امام خميني( اول انقلاب) مجلس عصاره 15 درصد از فضائل ملت است.......... امام خميني( آخر انقلاب)

انتخابات چيز مهمي است......... كنفوسيوس حكيم( قبل از انقلاب)
مجلس عصاره فضائل ملت است.......... امام خميني( اول انقلاب)
مجلس عصاره 15 درصد از فضائل ملت است.......... امام خميني( آخر انقلاب)
در انتخابات مجلس 50.5 درصد از مردم شركت كردند و محافظه كاران با 15 تا 20 درصد آراي مردم اكثريت مجلس را دراختيار گرفتند........ ستاد انتخابات كشور( آخر انقلاب)
15 تا 20 درصد مردم از 50 درصد آنان بيشتر است....... آلفرد انشتين( وسط انقلاب)
حماسه يك چيز بزرگ است كه از چيز كوچك بزرگتر باشد...... افلاطون( خيلي قبل از انقلاب)
حضور شما در پاي صندوقهاي راي، به معناي حقيقي يک حماسه اسلامي و ملي بود....... آيت الله خامنه اي( اواخر انقلاب، دوم اسفند82)
شاه گناهش همين بود كه مي گفت آنچه من مي گويم نه آنچه ملت مي خواهد و تمام جهان او را محكوم كردند........آيت الله خامنه اي( اوايل انقلاب، بيستم اسفند 57)

در راستاي نظريات فوق برخي از دكترين ها و روشهاي سياسي موجود براي ادامه عمر جامعه ايران و اصلاحات و چند روش ديگر و ميزان طرفداران آنها به شرح زير به عرض مي رسد:
1) طرفداران نظريه ورود به حاكميت و اقامت در رهبري( 15 تا 20 درصد واجدين شرايط): اين گروه از محافظه كاران كه اقليت سياسي كشور محسوب مي شوند، موفق شدند كه اكثريت محسوب شوند.
2) طرفداران نظريه اخراج از حاكميت و ورود به كروبي و خاتمي( 30 تا 35 درصد واجدين شرايط): اين افراد معتقدند اصلاحات بايد درون حكومت انجام شود، اما حكومت معتقد است اصلاحات بايد درون اين افراد به زور انجام شود.
3) طرفداران نظريه خروج از حاكميت و ورود به مشاركت( 20 درصد واجدين شرايط): اين افراد چون شركت در انتخابات مجلس ششم وظيفه شرعي شان نبود‏، در آن شركت كردند، ولي چون قرار شد در انتخابات مجلس هفتم مشت محكمي به دهان دشمن بزنند و به تكليف شرعي شان عمل كنند‏، در انتخابات شركت نكردند.
4) طرفداران نظريه بي خيالي فعال و حال گيري دموكراتيك( 30 درصد از واجدين شرايط): اين افراد نه در انتخابات مجلس ششم شركت كردند و نه در انتخابات مجلس هفتم.
5) عناصر دشمن و اقليت ناچيز( 49.5 درصد از واجدين شرايط): اين افراد اصولا علاقه اي به انجام وظايف ملي و شرعي و مبارزه با دشمن ندارند.

نتيجه گيري اخلاقي: انتخابات در ايران روشي است براي پيروزي اقليت بر اكثزيت.
نتيجه گيري انتخاباتي: يك اقليت براي نابود كردن دشمن، اكثريتي را كه عامل دشمن هستند حذف مي كند تا خودش با عوامل دشمن كنار بيايد.
نتيجه گيري حماسي: حماسه در ايران پيروزي يك گروه سياسي در مقابل يك گروه ديگر است كه چون حذف شده اند امكان پيروزي ندارند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5336

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ما راي نداديم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008